H.M. Konungen prioriterade millnniemålen i sitt tal till riksmötet

H.M. Konungen prioriterade millenniemålen i sitt tal vid riksmötets öppnande öppnande den 18 september, samma dag som FN:s generalförsamling öppnade i New York. H.M. Konungen konstaterade att det därmed finns särskild anledning att erinra om de åtta millenniemål som FN antog i stor enighet år 2000, mål som skall vara uppnådda senast år 2015.

"Aldrig tidigare i mänsklighetens historia har världens folk och nationer varit så beroende av varandra som idag. Det är därför viktigare än någonsin att hålla dialogen levande mellan nationernas ledare och att verka för ökad kunskap och ömsesidig respekt över de gränser som skapats av skilda kulturer, religioner och historisk bakgrund,"sade hans Majestät.

H.M. Konungen sade att han under statsbesök och i andra officiella sammanhang under det år som gått mött statschefer från en lång rad nationer och att frågor om klimat, miljö, fattigdomsbekämpning och säkerhet stått högt på agendan under dessa möten.

"Jag märker att de principer och grundläggande värderingar som under lång tid varit vägledande för Sveriges agerande i dessa frågor möter respekt och uppskattning. Vi ser vår långa tradition av demokrati, frihet och yttrandefrihet som en självklar grund för vårt samhälle. Riksdagen är vår yttersta garant för bevarandet av dessa rättigheter.
Det är min förhoppning och övertygelse att ni, som ledamöter av Sveriges riksdag, med fortsatt starkt engagemang driver alla dessa viktiga frågor vidare till gagn för vårt folk och för alla människor".

H.M. Konungens tal vid Riksmötets öppnande den 18 september 2007