FN:s klimatkonferens inleds i Poznan

FN:s tvåveckor långa klimatkonferens, COP14, inleds i Poznan i Polen idag. Mötet är den fjortonde konferensen för de länder som undertecknat FN:s ramkonvention om klimatförändringar UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change).

I november 2009 samlas världens ledare i Köpenhamn, för det femtonde klimatmötet COP15, för att försöka nå att nytt internationellt klimatavtal som skall träda i kraft år 2013, efter att Kyotoprotokollet löper ut. Poznan-mötet förväntas bli avgörande för detta kommande avtal och omkring 9000 deltagare väntas delta, forskare, regeringsrepresentanter, representanter från industrin och från frivilligorganisationer.

Konferensen inleds 1 december men höjdpunkten är den 11 och 12 december då omkring 150 miljöministrar från runt om i världen väntas delta liksom FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon.

UNFCCC är det viktigaste forumet för internationellt klimatarbete. Forumet består av de länder som undertecknat klimatkonventionen som antogs i samband med FN:s konferens om miljö- och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Regelverket trädde i kraft år 1994.

 Läs mera on FN:S klimatarbete här.