Generalförsamlingen fokuserar på utveckling

UN Photo/Susan Markisz

UN Photo/Susan Markisz

18 september 2013- Framtidens utvecklingssamarbete och den årliga debatten markerar början av den 68nde sessionen för FN:s generalförsamling, som påbörjades igår, den 17 september.

”Det kommande året är centralt för denna församling eftersom vi försöker hitta parametrarna för post-2015 utvecklingsagendan”, sade generalförsamlingens ordförande John W. Ashe under sitt öppningstal till den 193 medlemsstater starka församlingen.  Ett stort antal statschefer tar till podium nästa vecka under den årliga debatten.

”Omfattningen av uppgiften framför oss kommer kräva beslutsamhet och åtgärder samt gott samarbete. Vi måste bevisa att vi och våra ansträngningar är lika stora som den enorma uppgiften vi har framför oss.

Efter en vecka av öppen diskussion kommer en rad evenemang ta plats, bland annat ett möte på hög nivå kring personer med handikapp och en inkluderande Post-2015 agenda. Den årliga debatten, där statschefer och regeringschefer får medla sina budskap om viktiga händelser pågår från tisdag 24 september till tisdag den 1 oktober. På sidan om detta, kommer det politiska forumet kring hållbar utveckling att hålla ett konstituerande möte tisdagen den 24 september, i respons till FN:s konferens om hållbar utveckling (Rio +20).

Den 25te september kommer ordföranden för generalförsamlingen att hålla ett speciellt evenemang för att diskutera ansträngningar för att följa upp millenniemålen efter år 2015.  På torsdag den 26te september hålls ett möte på hög nivå, denna gång för att diskutera nedrustning av kärnvapen. Efter den årliga debatten, kommer församlingen att föra dialog kring internationell migration och utveckling under den 3dje och 4de oktober.  Målet är att hitta lösningar för att förbättra positiva aspekter för migration och minska på de negativa. De därpå följande dagarna är dedikerade till diskussion kring utvecklingsfinansiering.

För att läsa mer om generalförsamlingen, klicka här.