A-Ö Webbindex

Hur man pratar med sina barn om hatretorik                    

Eftersom unga människor ofta drabbas mest av hatretorik, särskilt på nätet, måste unga människor vara en del av lösningen”, konstaterar generalsekreterare António Guterres på den internationella dagen för att motverka hatretorik.

Den tredje internationella dagen för att motverka hatretorik fungerar som en påminnelse om det pågående behovet av att ta itu med denna fråga. Det sammanfaller med femårsdagen sedan lanseringen av FN:s strategi och handlingsplan mot hatretorik, vilket belyser det pågående engagemanget mot hatretorik.

Hur du hjälper ditt barn att känna igen hatpropaganda och vet hur de kan konfronteras med det?

Hatretorik har en lång historia, men att onlinekommunikation ökat har lett till att den nu kan spridas brett och snabbt. Oavsett om det är personligen eller online kommer så gott som alla barn och ungdomar att stöta på hatretorik någon gång. Som förälder är det viktigt att prata med ditt barn om hatretorik, för att hjälpa dem att känna igen det och veta vad de ska göra när de stöter på det.

Vad är hatretorik?

Hatretorik kan beskrivas som all form av kommunikation i tal, skrift eller beteende som attackerar eller diskriminerar en person eller grupps identitet, såsom religion, etnicitet, nationalitet, ras, hudfärg, härkomst, funktionshinder, ålder, kön eller sexuell läggning. Hatpropaganda är inte bara ord. Det kan ske personligen och online och kan uttryckas på många sätt, inklusive bilder, tecknade serier, spel, videor, föremål, gester och symboler. Hatpropaganda är inte alltid aggressivt. Det kan presenteras, t.ex. som humor eller sarkasm.

Hatretorik vs yttrandefrihet

Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet och att konfrontera hatretorik skyddar denna rättighet. Det är möjligt att inte hålla med eller kritisera en individ eller grupp utan att hota deras välbefinnande och säkerhet. Hatpropaganda begränsar yttrandefriheten eftersom de som drabbas av hatretorik inte känner sig säkra på att uttrycka sig fritt. Rätten till yttrandefrihet tillåter inte handlingar som begränsar andra människors yttrandefrihet.

Silhuett av tre barn
Unga människor har ett betydande inflytande över varandra och kan förändra genom att opponera sig mot hatretorik, säger generalsekreterare Guterres. Foto: Martin Zachrisson / Norden.org

Hur man pratar med sina barn om hatretorik 

1. Lär ditt barn om hatretorik

Förklara för ditt barn att alla har rätt att vara trygga i samhället och behandlas med värdighet och respekt. Hatretorik är alltid fel och vi har alla ansvar att konfrontera det. Utforska tillsammans vad hatretorik är, så att ditt barn kan identifiera det. Uppmuntra dina barn att ha en öppen attityd och ärlig nyfikenhet på andra människor eftersom vissa fall av hatretorik är baserad på okunnighet eller falsk information. Med äldre barn kan du utforska historiska exempel för att se hur hatretorik har lagt grunden för många konflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter. FN har en samling exempel i historien som visar hur hatretorik har lett till sådant våld.

2. Hatretorik på nätet

Internet och sociala medier gör det möjligt för oss att få kontakt med vänner och familj, utöva intressen och vara en del av en gemenskap. Tyvärr kan samma digitala verktyg och plattformar också göra det möjligt att skapa hatiskt innehåll på ett enkelt sätt, ofta anonymt och den kan snabbt delas. Och eftersom många barn kommer att stöta på hatretorik på nätet är det viktigt att du är medveten om ditt barns onlineaktiviteter.

Vilka sociala medier, meddelandeappar och spel använder de? Vem följer de på nätet? Barn är inte ensamma som kan skilja på tillförlitlig och opålitlig information. Förklara att viss information på nätet inte är korrekt och kan användas för att skada individer, splittra samhället, undergräva förtroende och uppvigla till våld. Påminn ditt barn om att det finns en annan person på andra sidan skärmen. Det som kan verka ofarligt för en person kan vara djupt sårande för andra.

3. Prata öppet och ofta med dina barn

Ju mer du pratar med dina barn om ämnen som hatretorik, rasism och främlingsfientlighet, desto bekvämare blir de att komma till dig om de upplever det. Hitta möjligheter att prata om dessa ämnen i din dagliga rutin. Till exempel, om något relevant dyker upp på TV kan du fråga ditt barn vad de vet om ämnet och vad de tycker om det.  Ibland använder barn (och vuxna) ett hatiskt språk och tycker att det är roligt eller inte förstår innebörden bakom det. Om detta händer med ditt barn, använd det som ett tillfälle att förklara varför deras ord är olämpliga och kan vara sårande.

En bok som illustrerar hatretorik
Foto: FN Foto

4. Stå emot hatretorik

Kom ihåg att du är det exempel som ditt barn följer och var uppmärksam på dina egna ord och handlingar, inklusive online. Ta alla tillfällen i akt att avvisa hatretorik och stå upp för varje människas rätt att bli behandlad med värdighet och respekt. Förklara för ditt barn att om vi bevittnar hatpropaganda kan vi visa stöd till den eller de personer som riktas mot och hitta sätt att avvisa hattalet. Det är också viktigt att förstå att personen bakom hattalet också är en människa. Att förstå varför någon hatar så mycket är ett sätt att lära sig att stå emot hatpropaganda.

5. Omfamna mångfald

Förklara för ditt barn att vi inte alla är lika och att det är bra. Världen skulle vara en väldigt tråkig plats om alla var likadana. Att uppmuntra öppenhet och nyfikenhet kan hjälpa barn att märka skillnader och uppskatta dem. Det främjar samtal, förståelse och empati med människor som skiljer sig från dem.

Dessa råd om hur man pratar om hatretorik är sammanställda ur en artikel från UNICEF och kommenterat av Severi Hämäri från Faktabaari, en finsk tjänst för faktagranskning och digital informationskompetens. En mer omfattande verktygsback mot hatretorik hittar du på svenska här.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19