Idag uppmärksammas Internationella barndagen.

År 1959 antogs FN:s deklaration om barnets rättigheter och 30 år senare konventionen om barnets rättigheter. Båda dessa antogs 20 november och därför har UNICEF instiftat Internationella barndagen denna dag.

När FN:s generalsförsamling år 1954 antog resolutionen där man rekommenderar att alla länder inrättar en internationell barndag föreslogs första måndagen i oktober men varje land får själv välja datum.

I många länder uppmärksammas Internationella barndagen idag för 18:e gången. I New York ordnas till exempel en rundabordsdiskussion samt ett evenemang där författaren och tidigare barnsoldaten i Sierra Leone, Ishmael Beah kommer att utses till ny Goodwill- ambassadör för UNICEF.

Läs mera om Internationella barndagen.

Läs barnkonventionen på svenska