A-Ö Webbindex

Indien blir världens folkrikaste land

Indien är på väg att överstiga Kina som världens folkrikaste land under de kommande dagarna, sa chefen för FN:s befolkningsenhet till press på måndagen.

Den främsta drivkraften bakom dessa trender är fertilitetsnivån i de två nationerna, säger John Wilmoth, chef för FN:s befolkningsenhet. Tillsammans motsvarar Kinas och Indiens kollektiva befolkning mer än en tredjedel av världens åtta miljarder medborgare.

I slutet av april förväntas Indiens befolkning uppgå till 1 425 775 850 människor, med prognoser som indikerar ytterligare tillväxt under flera decennier till, sade FN. Det är något högre än Kinas globala rekord på 1,4 miljarder 2022.

”Kinas befolkning nådde sitt maximala antal 2022 och har börjat minska”, sa Wilmoth vid en presskonferens vid FN:s högkvarter i New York. ”Prognoser tyder på att storleken på den kinesiska befolkningen kan sjunka till under en miljard före slutet av århundradet.”

En stor folkmassa i Indien
En folkmassa i Indien som förväntas bli världens folkrikaste land. Foto: Shashank Hudkar/Unsplash

Allt handlar om födelsetal

Med nästan identiska fertilitetsnivåer 1971, knappt sex födslar per kvinna, har ländernas erfarenheter för ett halvt sekel sedan kartlagt deras befolkningssituation in i 2000-talet, enligt FN:s departement för ekonomi och sociala frågor (DESA). I slutet av 1970-talet sjönk fertiliteten i Kina med hälften, till tre födslar per kvinna. Samtidigt tog det mer än tre decennier för Indien för dess fertilitet att nå den nivån.

År 2022 hade Kina en av världens lägsta fertilitetstal, som var 1,2 födslar per kvinna i genomsnitt över en livstid, enligt FN:s rapport för World Population Prospects 2022. På 1980-talet implementerade Kina en så kallad ”ettbarnspolitik” som begränsade familjer till ett barn vardera, som upphörde 2016. Samtidigt ligger Indiens nuvarande fertilitetstal – två födslar per kvinna – strax under ersättningströskeln på 2,1, den nivå som krävs för befolkningsstabilisering på lång sikt i frånvaro av migration, säger FN-rapporten.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19