Ingen pressfrihet där rädslan härskar

SMALL Photo Flickr Alisdare Hickson Flickr 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

SMALL Photo Flickr Alisdare Hickson Flickr 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

30.10.2015 – Sedan den 1 januari 2015 har 48 journalister och 15 nätinvånare eller civila journalister dödats. 147 journalister och 167 nätinvånare har fängslats, enligt Reportrar utan gränser.

Under det senaste årtiondet har över 700 journalister dödats för att sprida nyheter och information åt allmänheten – i snitt dör en journalist per vecka. Förövarna fortsätter däremot att komma undan: endast ett av tio fall har hittills lett till en fällande dom. Nio av tio fall förblir ostraffade.

Enligt FN:s specialrapportör för uttrycks- och åsiktsfrihet, Frank La Rue, är mer systematisk uppmärksamhet från internationella organs sida avgörande för att förändra trenden av våld och förföljelser. ”Endast vissa fall av extremt våld når nyhetströskeln. Den stora majoriteten förblir osynliga”, konstaterar La Rue. ”Före en journalist dödas, hotas eller attackaras hen utan att det väcker någon som helst uppmärksamhet från myndigheternas eller det internationella samfundets sida.”

Den 2 november uppmärksammar FN den internationella dagen för att upphäva straffrihet för brott mot journalister.

Du kan delta i diskussionen med #endimpunity och följa det internationella journalistförbundet (IFJ) på @IFJGlobal och Reportrar utan gränser på @RSF_RUG