Flerspråkig webbplats för klimatmötet i Köpenhamn öppnad

I dag öppnade danska regeringen en ny , uppdaterad, version av sin webbplats inför FN:s klimattoppmöte som äger rum i Köpenhamn i december. Webbplatsen , som finns på sju olika språk , innehåller bland annat bakgrundsinformation om förhandlingarna , information om olika evenemang som äger rum inför och i samband med toppmötet samt klimatnyheter.