Kryssa en kvinna, säger svenska UN Women

Foto: EU-kommissionen

Foto: EU-kommissionen

12.5.2014 – Det är dags för jämställd representation, menar UN Womens nationella kommittée i Sverige. Därför har de lanserat kampanjen #kryssaenkvinna.

Fördelningen av mandaten mellan män och kvinnor har aldrig varit jämlik i de svenska folkvalda församlingarna, riksdagen eller Europaparlamentet. ”Vi vill öka kvinnors representation i politiken. Genom att belysa den skeva könsfördelningen på valsedlarna hoppas vi få väljare att kryssa en kvinna i kommande val. Inte bara för att det ser bra ut, utan för att kvinnors erfarenheter och kunskap behövs. I årets riksdagsval sänks dessutom procentspärren för personval från 8 % till 5 %. Det ökar möjligheterna att påverka jämställdheten i riksdagen. Ditt kryss blir mer värt”, säger Katarina Lindahl, UN Women nationell kommitté Sveriges ordförande.

Inför 2010 års riksdagsval var 44,2 % av namnen på listorna kvinnor och de utgjorde 38,8 % av förstanamnen på dagens riksdagspartiers listor. Resultatet blev en ojämställd riksdag som i nuläget har 44,4 % kvinnor.

På riksdagspartiernas listor till årets riksdagval är andelen kvinnor som förstanamn 33 %. Det är en minskning med nästan 6 procentenheter. Detta är en utveckling som Katarina Lindahl menar att väljarna kan motverka.

”Genom att kryssa en kvinna kan väljarna åstadkomma det de flesta partierna misslyckas med. Så länge männen är överrepresenterade bland förstanamnen på listorna och på valsedlarna överlag, kommer de vara överrepresenterade i riksdagen och Europaparlamentet”, menar Lindahl.

Könsfördelningen på listorna till årets Europaparlamentsval är mer jämn än i riksdagsvalet. På de svenska Europaparlamentspartiernas listor är lika många kvinnor som män förstanamn. Av dessa partiers listkandidater är 47 % kvinnor men i Europaparlamentet utgör kvinnor endast 35,8 % av parlamentarikerna.