UNFPA:s årsrapport 2008 presenterad

FN:s befolkningsforn UNFPA har gett ut sin årsrapport för år 2008. Under året har UNFPA bland annat intensifierat sitt arbete för att uppnå milleniemål nummer fem, att förbättra mödrahälsan. UNFPA arbetar bland annat med att skydda utsatta grupper från våld och diskriminering, upprätthålla reproduktiva rättigheter, hjälpa unga människor att skydda sig mot HIV och säkra att kvinnor och flickor behandlas med respekt.

Läs rapporten här.