Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor


Internationella dagen för boende-
och bebyggelsefrågor

den 4 oktober 2004

Total befolkningstillväxt

År 1950 bodde 68 % av världens befolkning i utvecklingsländer, och 8 % av dessa bodde i de minst utvecklade länderna. År 2030 förväntas 85 % av världens befolkning leva i utvecklingsländer, och 15 % av dessa i de allra fattigaste. Samtidigt minskar andelen människor som bor i industriländer, från 32 % år 1950 till uppskattningsvis 15 % år 2030.

 

Urbanisering: Globala fakta och siffror

  • År 1800 var enbart 2 % av världens befolkning urbaniserad.
  • År 1950 bodde 30 % av världens befolkning i städer.
  • År 2000 beräknades 47 % av världens befolkning bo i städer.
  • Mer än hälften av världens befolkning kommer att bo i urbana områden år 2008.
  • År 2030 förväntas 60 % av världens befolkning att bo i städer.
  • Antalet människor i världen som bor i städer ökar med nästan 180 000 personer varje dag.
  • Det finns omkring en miljard fattiga människor i världen. Av dessa lever fler än 750 miljoner i urbana områden utan tillfredsställande skydd och tillgång till grundläggande servicer

 

Fler storstäder

År 1950 fanns det bara en stad med fler än 10 miljoner invånare, nämligen New York. Vid år 2015 förväntas 23 städer ha en befolkning på över 10 miljoner. År 2000 fanns det 22 städer med ett invånarantal på mellan 5 och 10 miljoner. Dessutom fanns det 402 städer med en befolkning på mellan 1 och 5 miljoner, och 433 städer med mellan 0,5 och 1 miljon invånare.

1950
1975
2000
2015
1. New York 12.3 1. Tokyo 19.8 1. Tokyo 26.4 1. Tokyo 26.4
    2. New York 15.9 2. Mexico City 18.1 2. Bombay 26.1
    3. Shanghai 11.4 3. Bombay 18.1 3. Lagos 23.2
    4. Mexico City 11.2 4. Sao Paulo 17.8 4. Dhaka 21.1
    5. Sao Paulo 10.0 5. New York 16.6 5. Sao Paulo 20.4
        6. Lagos 13.4 6. Karachi 19.2
        7. Los Angeles 13.1 7. Mexico City 19.2
        8. Calcutta 12.9 8. New York 17.4
        9. Shanghai 12.9 9. Jakarta 17.3
        10. Buenos Aires 12.6 10. Calcutta 17.3
        11. Dhaka 12.3 11. Delhi 16.8
        12. Karachi 11.8 12. Metro Manila 14.8
        13. Delhi 11.7 13. Shanghai 14.6
        14. Jakarta 11.0 14. Los Angeles 14.1
        15. Osaka 11.0 15. Buenos Aires 14.1
        16. Metro Manila 10.9 16. Cairo 13.8
        17. Beijing 10.8 17. Istanbul 12.5
        18. Rio de Janeiro 10.6 18. Beijing 12.3
        19. Cairo 10.6 19. Rio de Janeiro 11.9
            20. Osaka 11.0
            21. Tianjin 10.7
            22. Hyderabad 10.5
            23. Bangkok 10.1

Länkar 

UN-HABITAT
UN Human Settlements Programme http://www.unchs.org/
 
The World Urban Forum  13-17 September 2004
Barcelona, Spain http://www.unchs.org/mediacentre/wufkit.asp
 
State of the World’s Cities 2004/2005
Globalization and Urban Culture http://www.unchs.org/mediacentre/sowckit.asp