Generalsekreterare Kofi Annan utser norske Kjell Magne Bondevik till särskilt humanitärt sändebud för Afrikas horn

FN:s generalsekreterare Kofi Annan har utsett Kjell Magne Bondevik, Norges f.d. statsminister, till sitt nya särskilda humanitära sändebud för Afrikas horn, för att komma tillrätta med den återkommande torkan och den osäkra tillgången på mat som ödelägger regionen.

Mer än 40% av befolkningen på Afrika horn är för närvarande undernärda och det är en av de regioner i världen där tillgången till mat är mest osäker. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att den allvarliga torkan är livshotande för uppskattningsvis 11 miljoner människor i Somalia, Kenya, Djibouti och Etiopien. Detta förvärrar vad som redan är en svår humanitär situation i länder som i flera år lidit av hög undernäring och sjukdom, kronisk osäker tillgång på mat och sviter från konflikter.

Bondevik kommer att arbeta med FN-systemet, regeringarna i de berörda länderna, biståndssamfundet, icke-statliga organ och andra civila samhällsorganisationer, för att försäkra effektiva humanitära åtgärder. Han kommer att hjälpa de drabbade ländernas regeringar att stärka övergripande nationella program för livsmedelssäkerhet, med fokus på att ta itu med orsakerna för den kroniska osäkra tillgången på mat. Han kommer att arbeta för att bygga ett starkare regionalt samarbete inom frågor om livsmedelssäkerhet mellan de huvudsakliga mellanstatliga organisationerna, och fungera som en förespråkare för långsiktigt bistånd och teknisk expertis från multilaterala och bilaterala biståndsgivare – allt inom ramen för att stödja nationella ansträngningar för att minska utsattheten och den osäkra tillgången på mat.

Bondevik efterträder Martti Ahtisaari, Finlands f.d. president, som särskilt humanitärt sändebud för Afrikas horn. Ahtisaari utnämndes i november till generalsekreterarens särskilda sändebud för Kosovos framtida status.

Bondevik var statsminister i Norge 1997 – 2000 och 2001 – 2005. När han lämnade sin post grundade han Oslos centrum för fred och mänskliga rättigheter, där han nu är ordförande.