IPCC:s klimatrapport uppmanar till snabba åtgärder

FN:s klimatpanel IPCC presenterade under veckoslutet sin fjärde och sammanfattande rapport om klimatförändringarna på klimatkonferensen i Valencia i Spanien. Budskapet är det skarpast hittills. Enligt IPCC-rapporten är människan till mer än 90 procents sannolikhet huvudorsaken till den globala uppvärmningen. IPCC uppskattar att den sannolika temperaturökningen ligger mellan 1,8 till 4 grader, men att den kan nå till 6,4 grader.

Vi måste hjälpas åt. Världen står på randen av en katastrof”, vädjade FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon. Enligt rapporten måste världens samlade utsläpp av växthusgaser börja minska senast år 2015 om den globala uppvärmningen skall stanna vid 2 grader.

Den 5 december inleds ett stort klimatmöte på Bali där målet är att nå ett internationellt avtal som skall ta vid när Kyotoprotokollet löper ut 2012.

IPCC rapporten är en sammanfattning av de cirka 3000 sidor som FN:s klimatpanel publicerat hittills i år. Över 3 000 forskare från drygt 130 länder har deltagit i processen under sex års tid. Tidigare i år har IPCC lagt fram tre klimatrapporter: Den första kom i början av februari och sammanfattade kunskapen om den globala uppvärmningens effekter. Den 6 april presenteras den andra delen i Bryssel som handlade om klimatförändringarnas effekter och hur vi måste anpassa oss. Den tredje delen som släpptes i Bangkok 4 maj handlade om vilka åtgärder som måste tas.

Läs mera om IPCC och mötet i Valencia här.