Jämlikhet: Sverige hyllas för framsteg, men våld och deltidsjobb förblir problem

Flickr Dasa

Flickr Dasa

19.2.2016 – Igår representerade Pernilla Baralt, statssekreterare hos jämställdhetsminister Åsa Regnér, Sverige i Genève då FN:s kommitté för Kvinnokonventionen förde en dialog om Sveriges jämställdhetsarbete. Kvinnokonventionen CEDAW:s kommittée för avskaffande av diskriminering av kvinnor har granskat de kombinerade åttonde och nionde periodiska rapporterna för Sverige gällande Sveriges implementering av konventionen.

FN:s experter hyllade Sveriges ansträngningar för att befästa och stärka kvinnors rättigheter på nationell och global nivå, och erkände Sveriges framsteg för jämlikhet. Däremot förblev ett antal frågor orosmoment. Gällande migration var situationen oroande för kvinnor och barn, och diskriminering gentemot kvinnor tillhörande olika minoritetsgrupper var en fråga som fördes fram ett antal gånger under dagen. Dessa kvinnor saknar tillgång till grundläggande service och förblir underrepresenterade i det offentliga livet. Experterna var även oroade över våld mot kvinnor i landet, och bristen på implementering av nationell könsjämlik politik på lokal nivå. Gällande arbetssituationen beklagade experterna att så många kvinnor fortsättningsvis har deltidsjobb som resulterar i stora klyftor t.ex. i fråga om pension.

Pernilla Baralt tackade kommittén för dess observationer och regeringen ser enligt henne fram emot kommittéens slutliga observationer och uttalande.

Kommittén för Kvinnokonventionen, CEDAW, är ett oberoende expertorgan inom FN som har till uppgift att granska att konventionen mot diskriminering av kvinnor efterlevs. Medlemsländerna måste rapportera vart fjärde år till kommittén om hur man lagstiftningsmässigt, juridiskt och administrativt lever upp till konventionens olika artiklar. Då kallas representanter för de regeringar vars rapporter är uppe till behandling för presentation och för att svara på frågor från kommittén.