Mot klimattoppmötet i Köpenhamn via Bryssel och Poznan

Ett sista möte inför december månads klimatkonferens i Poznan ordnas i Bryssel den 6 November. Mötet som går under namnet “Last stop for Climate Action Before Poznan” ordnas av ”Road to Copenhagen”– initiativet, en grupp ledd av EU kommissionens viceordförande Margot Wallström, FN:s specialsändebud i klimatfrågor Gro Harlem Brundtland samt Irlands förre president Mary Robinson.

I november 2009 samlas världens ledare i Köpenhamn för att försöka nå att nytt klimatavtal efter att Kyotoprotokollet löper ut. Följande stora, och enligt många avgörande, förberedande möte ordnas i Poznan i december i år.

Mötet i Bryssel väntas samla omkring 120 regeringsrepresentanter, representanter för affärslivet samt det civila samhället väntas.

”Jag är övertygad om, att klimatförändringarna inte kan stoppas endast med hjälp av politik. Vi måste all agera, oberoende av vår roll i samhället. Som världsmedborgare, kommer våra dagliga val och våra krav på våra beslutsfattare att påverka temperaturen. Därför är det viktigt att vi alla kan utrycka våra behov, idéer, förväntningar och vår oro,” konstaterar Margot Wallström.

Mötet i Bryssel är ett i en serie initiativ som organisationerna Club of Madrid, Respect Table och Globe Europe organiserar. Road to Copenhagen fick sin början i november 2007, inför FN:s klimattoppmöte på Bali, och syftet är att skapa en plattform där alla kan vara med och påverka förhandlingarna om ett nytt klimatavtal. 

”Road to Copenhagen – initiativet är ett sätt att ge det civila samhället, affärslivet och så många människor som möjligt, en röst i FN:s förhandlingsprocess,” konstaterar Wallström.
På webbplatsen www.roadtocopenhagen.org kan man delta i diskussioner samt i arbetet att ta fram ett ställningstagande inför mötet i Poznan.