Jämlikhetens vetenskap

Tadjikistan lab workers Photo Flickr Asian development bank 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

Tadjikistan lab workers Photo Flickr Asian development bank 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

10.2.2016 – Kvinnor inom vetenskapens olika områden har alltför länge saknat erkännande för sina meriter, och flickor har alltför få kvinnliga rollmodeller inom vetenskapen för att bli uppmuntrade att söka sig in på vad som traditionellt setts som männens område. Kvinnor och flickor fortsätter att åsidosättas och erfar fortfarande många hinder som gör att de inte till fullo kan bidra till vetenskapen.

I december 2015 antog FN:s medlemsstater en resolution för att etablera en ny internationell dag – en dag för att uppmärksamma kvinnors och flickors roll för vetenskap och teknologi.

Jämlikhet har en oerhörd betydelse inte bara för världens ekonomiska utveckling – utan för alla 17 mål som utgör den så kallade Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är till stor del beroende av en stark vetenskaplig grund, och denna bas kan inte uppnås om inte kvinnor och flickor bidrag inom vetenskapen erkänns som likvärdiga. Diskriminering och ojämlikhet hindrar helt enkelt länder från att nå sin fulla potential.

Inför den internationella dagen för kvinnor och flickor inom vetenskap, som för första gången firas den 11 februari, uppmuntrar de Förenta Nationerna till en världsomfattande debatt gällande de hinder och problem kvinnor fortfarande möter inom vetenskapen – och hur dessa hinder bäst kan elimineras.

Delta i diskussionen med @WomenScienceDay, #KvinnorIVetenskap samt #DayOfWomenInScience!

Mer information hittar du här.