Från migration mot mobilitet

Flickr Coast Guard News CC

Flickr Coast Guard News CC

13.5.2015 – ”Jag kan och vill inte tala om för EU:s medlemsländer vad de borde göra”, säger chefen för den internationella organisationen för migration (IOM), William Lacy Swing i en intervju med UNRIC. ”Men att dela på ansvaret – och jag använder hellre ordet ansvar än börda – skulle sända signalen att unionen verkligen agerar som en union.”

WIlliam Lacy SwingÅr 2015 ser ut att bli ett än mörkare år på Medelhavet än 2014. Över 3000 migranter och flyktingar har dött bara i år.

EU-kommissionen har idag utlyst en ny Europeisk agenda för migration, som skall innefatta förbättrade sätt att hantera migrationen, och förstärka vidarebosättningsmekanismer mellan medlemsländer. Agendan kommer att följas av diskussioner kring en ny gemensam säkerhets- och försvarspolitik den 18:e maj, vilken i sin tur kommer att inkludera metoder för att bekämpa trafficking och människosmugglingsnätverk.

”Idag har vi 16,7 miljoner flyktingar i världen. Antalet har troligen stigit bara under de sekunder då jag yttrat dessa ord”, säger Swing. ”I länder som Libanon, med en befolkning på 4 miljoner, har tagit in över en miljon syriska flyktingar. Man kan kanske aldrig göra ”tillräckligt” – men EU:s nya agenda blir ett bra första steg.”

Blandade flöden

”Ja, vi ser flyktingar korsa Medelhavet. Men i båtarna sitter även människor som försöker återförenas med sina familjer, ekonomiska migranter, ensamkommande barn, offer för trafficking – och kanske även andra kategorier”, säger Swing. ”De ska inte behöva vända sig till smugglare och riskera sina liv för att få sin sak hörd, eller för att få veta om de ens har en chans att stanna i Europa eller inte”, betonar Swing.

Photo ILO”Detta är varför IOM har implementerat en resurs- och responsmekanism i form av centra längs migrantrutterna. De är ställen dit migranter kan vända sig, tala med någon, få goda råd, juridisk vägledning eller en liten summa pengar för att återvända hem. Vårt mål är att hjälpa människor på vägen och på så vis rädda liv.”

Migranter och flyktingar använder sig ofta av samma rutter och nätverk för att ta sig till sin destination på andra sidan havet. Om människorna, som utgör detta blandade migrationsflöde, inte kan ta sig över en viss stat via lagliga vägar, måste de ofta vända sig till smugglare och företa livshotande sjö- eller landresor. Alltför många mister livet under resan.

Lagliga vägar genom arbete?

”I rättvisans namn måste det konstateras att EU-kommissionen ägnar lika mycket tid –om inte mer- att dryfta och diskutera migrationsfrågan som vem som helst annan”, säger Swing. ”Men de måste komma överens om kanalerna. Jag tror, till exempel, att mycket kan göras gällande arbetsmigration där utbudet möter efterfrågan.”

Migrant workers picking cabbages in Ohio. Photo Flickr Bob Jagendorf CC”Där måste man ha nära samarbete med den privata sektorn. Dagens ungdomsarbetslöshet är i stort en strukturell arbetslöshet. De svårare jobben tenderas fortfarande att bli skötta av migranter”, säger han. ”Med en åldrande nord och en ung, arbetslös syd, kommer länder oundvikligen att bli mer multietniska och mångfacetterade. Detta är inte ett hot, utan ett enkelt faktum. Migration är inte ett problem som måste lösas, det är en realitet som man måste handskas med.”

Swing vill även se en annan terminologi växa fram. ”Ordet migration borde bytas ut mot mobilitet. Jag talar inte om en värld utan gränser – det skulle aldrig sälja”, säger Swing. ”Men små åtgärder kan göra stor skillnad. Mobilt socialskydd, visum som tillåter flera inresor, lagliga åtgärder som tillåter dubbel nationalitet… små saker.”

Connected migrants. Photo Flickr Sasha Klmel CC”Vår politik har trillat av vagnen och sackat efter den virtuella värld vi lever i idag. 3 miljarder människor har tillgång till internet och sprider och mottar information. Vår migrationspolitik fokuserar fortfarande på gränskontroll och säkerhet. Vad som behövs är en bättre balans mellan nationell säkerhet och individuell frihet”, säger Swing.

Fånga de stora fiskarna

Militär aktion för att bekämpa smugglingsnätverken är inget IOM förespråkar. ”Helt enkelt: hur kan du veta vem du bombar?”  frågar Swing, och hänvisar till kommentarer av EU:s utrikesrepresentant Federica Mogherini då hon talade inför FN:s säkerhetsråd i måndags. ”Alltför många oskyldiga kan skadas. Vi är alla eniga om att smugglingen måste bekämpas, men vi smugglersmåste bli bättre på att arrestera, fängsla och ställa smugglare inför rätta. Militära medel är alltid urskillningslösa, och är inte en långsiktig eller hållbar metod för att bekämpa problemet.”

”Vad som behövs är tre saker: först och främst preventiva åtgärder. Informationskampanjer som talar till de unga och gör dem medvetna om riskerna. För det andra behövs det bättre skydd för dem som faller offer för smugglare och trafficking. Detta gör vi genom skyddshem och som vi bistår regeringar runtom i världen med. Där kan människor få råd, stöd och en liten summa pengar för att återvända hem”, säger Swing. ”Men den tredje åtgärden är även vår svagaste punkt: åtal. Så vitt jag vet har inga märkbara genombrott skett på den fronten i närhistoria. Ja, vi lyckas arrestera ”småfisk” som opererar inom smuggling och trafficking, men de stora fiskarna simmar fria.”

Mer information om den nya Europeiska agendan för migration finner du här: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4956_en.htm

Artikel uppdaterad kl 14.58

UNRIC:s relaterade länkar:

Artikel: FN uppmanar till omedelbara åtgärder efter ytterligare en dödlig tragedi på Medelhavet
Artikel: IOM beklagar nedskärningar i räddningsoperationer – Norden deltar i ny gränsövervakningsoperation
Artikel: Tragedin på Medelhavet måste få ett slut

Artikel: Frontex möter anklagelser om brott mot mänskliga rättigheter
UNRIC:s faktablad om Syrien
UNHCR:s artikelserie om de överlevandes vittnesmål
UNRIC:s nyhetsbrev om migranter
Artikel: Sveriges gömda barn
Artikel: Var sjunde människa är en migrant