Jämlikhet i fokus på människorättsdagen

Människorättsdagen
Foto: UN Photos Människorättsdagen

Årets tema för människorättsdagen lyfter fram ”Jämlikhet” och artikel 1 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna ”Alla människor är födda fria och lika i värdighet och rättigheter”.

Människorättsdagen firas årligen den 10 december och illustrerar dagen då FN:s generalförsamling antog den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna år 1948.

”De senaste två åren har smärtsamt visat den outhärdliga kostnaden för ökande ojämlikheter. Jämlikhet är kärnan i mänskliga rättigheter”, säger Michelle Bachelet, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i sitt meddelande på människorättsdagen.

I kärnan av mänskliga rättigheter ligger principerna om jämlikhet och icke-diskriminering. Jämlikhet har makten att hjälpa till att bryta cykler av fattigdom. Det kan ge unga människor världen över samma möjligheter, och det kan hjälpa till att främja rätten till en hälsosam miljö. Det kan hjälpa till att ta itu med de grundläggande orsakerna till konflikter och kriser.

Jämlikhet innebär att alla har tillgång till covid-19-vaccin, inte bara rika nationer, och att alla kan leva ett värdigt liv, oavsett vilka de är eller var de är födda.

”Ojämlikhet fördjupas. Men vi kan välja en annan väg”, säger António Guterres, FN:s generalsekreterare i sitt meddelande på människorättsdagen.

”Återhämtning från pandemin måste vara en möjlighet att utöka mänskliga rättigheter och friheter och att återuppbygga förtroende.”

På människorättsdagen efterlyser vi ett nytt samhällskontrakt. Detta innebär att man tar itu med genomgripande ojämlikheter och strukturell diskriminering. Det kräver förnyat politiskt engagemang och ett deltagande av alla – särskilt de mest drabbade. Makt måste också bli mer rättvist fördelat, likaså resurser och möjligheter.

Jämlikhet och icke-diskriminering är nyckeln till att förebygga några av vår tids största globala kriser. Mänskliga rättigheter har makten att ta itu med grundorsakerna till konflikter och kriser genom att ta itu med klagomål, eliminera ojämlikheter och utanförskap och låta människor delta i beslutsfattande som påverkar deras liv.

FN:s generalsekreterare säger att den allmänna förklaringen som antogs för 73 år sedan fortfarande är aktuell.

”Principerna som anges i denna enkla deklaration är fortfarande nyckeln till att förverkliga alla mänskliga rättigheter – civila, ekonomiska, kulturella, sociala och politiska – för alla människor, överallt”, säger Guterres.

”FN står för rättigheterna för varje medlem av vår mänskliga familj. Idag och varje dag kommer vi att fortsätta arbeta för rättvisa, jämlikhet, värdighet och mänskliga rättigheter för alla.”

http://https://vimeo.com/652389542/794141cbd5