Ingen får lämnas utanför kampen mot aids

aids

aids

1.12.2013 – De goda nyheterna är att antalet hiv-infekterade ständigt sjunker. De dåliga är att vissa grupper och regioner förblir orosmoment.

Den internationella aids –dagen firas den 1:a december. Förra veckan rapporterade FN:s program för hiv/aids (UNAIDS) en accelererad process i kampen mot epidemin i största delen av världen, och antalet dödsfall har även de minskat drastiskt.

Nya smittor uppskattades till 2,3 miljoner år 2012, vilket är en minskning på 33 % sedan år 2001. Aids-relaterade dödsfall har sjunkit med 30 % sedan toppen år 2005 på 1,6 miljoner allteftersom tillgången till bromsmediciner har ökat.

Vad som däremot är oroande är att vissa regioner och länder sackar efter. Nya fall av hiv har ökat med 13 % i östra Europa och Asien sedan 2006, och fördubblats i Mellanöstern och norra Afrika sedan 2001.

I dessa regioner nekas ofta nyckelgrupperna som knarkare, transgender, sexarbetare och homosexuella, livräddande tillgång till vård.

Ett annat orosmoment är infektioner bland ungdomar. ”Tonårstjejer, unga män som har sex med män, som injicerar eller utsätts för sexuella övergrepp löper högst risk. De möter många hinder som sträng lagstiftning, ojämlikhet, stigma och diskriminering – och detta hindrar dem från tillgången till sjukvård som kunde testa, förebygga och behandla hiv”, säger Craig McClure, chef för hiv-programmet på UNICEF.

Tidigare under veckan lanserade världshälsoorganisationen WHO nya rekommendationer riktade till de ungas specialbehov – både de redan smittade och de med hög smittorisk.

”Ungdomar behöver skräddarsydd hälsovård och stöd. De testas mycket mer sällan för hiv och behöver ofta mer stöd än vuxna för att upprätthålla vård och hålla sig till behandlingar”, säger Gottfried Hirnschall, chef för WHO:s avdelning för aids.