Kärnprovsavtalet hänger i luften

Foto CTBTO

Foto CTBTO

29.8.2015 – Kärnvapenproven såg sin gryning 70 år sedan. Trinity Test frigjorde mer än 20 000 ton trotyl (TNT), och banade vägen för mer än 2000 kärnvapenprov som utfördes under det kalla kriget. Befolkningar på fel sida av vindriktningen betalade med sin hälsa, och ofta med sina liv.

Förgiftade grundvatten, cancer, leukemi och radioaktivt avfall blev kärnkraftprovens giftiga arv för kommande generationer.

”Det bästa sättet att hedra kärnvapenprovens offer är att förhindra prov i framtiden”, säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. ”Jag välkomnar det rådande frivilliga moratoriet ålagt av kärnkraftsstater. Samtidigt vill jag betona att ett moratorium inte kan ersätta ett lagligt, bindande avtal.”

Den 29 augusti, den internationella dagen mot kärnvapenprov, påminner oss om att förbudet mot kärnvapenprov fortfarande hänger i luften. CTBT, det fullständiga provstoppsavtalet har trots sitt universella stöd ännu blivit bindande på grund av dess krävande implementeringsklausul. Den måste ratificeras av alla 44 länder som i avtalet räknas som innehavare av kärnkraftsteknik. Av dessa återstår fortfarande åtta: Kina, Egypten, Indien, Iran, Israel, Nordkorea, Pakistan och USA.

”Avtalet har trots det kommit en lång väg och bidragit till att minska på och stigmatisera kärnvapenprov”, säger Lassina Zerbo, exekutiv sekreterare för organisationen för övervakning av provstoppsavtalet, CTBTO. ”Detta till stor del tack vare en robust övervakningsmekanism som är nästan fullt operationell. Endast en handfull kärnvapenprov har utförts sedan avtalet antogs år 1996, och endast ett land, Nordkorea, har utfört prov under vårt århundrade.”

För att avtalet ska träda i kraft krävs det politiskt ledarskap och beslutsamhet på alla nivåer, men den dag avtalet blir en juridisk realitet, kommer världen att ha tagit det första konkreta steget för att hörsamma Hiroshimas och Nagasakis offers krav: att bannlysa kärnvapen från jordens yta.

4928739825 9feeff670c o