Habitat dagen 2007: en trygg stad är en rättvis stad

FN:s bosättningsprogram, UN-HABITAT presenterade idag på den Internationella dagen för boende- och bebyggelsefrågor en ny rapport som tittar på urbana miljöer. UN-Habitat Global Report on Human Settlements 2007: Enhancing urban safety and security visar att det blir allt farligare att bo i världens storstäder på grund av naturkatastrofer, osäkra levnadsförhållanden och kriminalitet. Hälften av människorna i världen bor idag i städer och år 2030 kommer sannolikt en tredjedel av befolkningen bo i urbana områden.

Temat för Habitat dagen 2007 är ”en trygg stad är en rättvis stad” och FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uppmanar i sitt budskap oss alla att arbeta för att reducera brottsligheten, göra det tryggare att bo i städer och att bekämpa klimatförändringarna.

”Låt oss på den internationella dagen för boende bestämma oss för att göra alla städer i världen tryggare, renare och mer inkluderande för alla, säger Ban.

I samband med Habitat dagen 2007 ordnas internationella konferenser i Holland och Mexiko med fokus på urban trygghet.

Mera om UN-Habitat samt rapporten Global Report on Human Settlements 2007