Kampen mot homofobi både reell och virtuell

16.5.2013 – Imorgon, den 17:e maj, är en symbolisk dag för HBT-personer. Homosexualitet, som länge betraktades och stigmatiserades som en sjukdom, avskrevs från listan av mentala sjukdomar av världshälsoorganisationen WHO den 17:e maj 1990. Sedan 2005 har dagen firats som den internationella dagen mot homofobi.

Lesbiska, homosexuella, bisexuella och transsexuella (oftast förkortat som HBT-personer) överallt i världen har lidit, och lider fortsättningsvis, av diskriminering och våld baserat på deras köns- eller sexuella identitet. Avsevärda framsteg har gjorts i många länder under de senaste årtionden, och på ytan kanske det verkar som om alla problem –åtminstone i vissa länder- är lösta. Medierna är sympatiska, kända personligheter ”kommer ut ur skåpet”, tv-shower visar homosexuella personligheter i vardagliga scener…

Så lyckligt ställt är det dock för få, och många människor runtom i världen möter fortfarande våld, ojämlik behandling och till och med tortyr eller hot om avrättning på grund av dem de älskar, hur de ser ut, eller vem de är. Som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon säger i sitt uttalande: ”Kampen mot homofobi utgör en stor del av den större kampen för mänskliga rättigheter för alla.”

Homosexualitet är straffbart med döden i fem länder: Iran, Mauretanien, Saudiarabien, Sudan och Jemen, och i vissa delar av Nigeria och Somalia, enligt den internationella föreningen för lesbiska och homosexuella, ILGA. ”Drakoniska lagar riktade mot HBT-personer måste ersättas av nya lagar i enlighet med den universella deklarationen för de mänskliga rättigheterna, och skydda alla från diskriminering på bas av deras sexuella läggning och könsidentitet”, betonar Ban.

Lagar mot så kallad ”homosexuell propaganda” har blomstrat i Ryssland, som också i centrala och östra Euuropa. Förra veckan torterades en 23-årig man till döds i Ryssland i en klart homofob attack, och människorättsorganisationer har rapporterat att den offentliga opinionen blivit alltmer fientligt inställd mot homosexuella. ”Fullständiga mänskliga rättigheter för HBT-personer förblir ett mål på lång sikt snarare än något vi kommer att uppnå inom en snar framtid”, konstaterar Martin Christensen, talesman för ILGA. ”Inte ett enda av EU-länderna uppnår 100 % av kraven på vår regnbågskarta. I många länder berör kampen fortfarande grundläggande civila och politiska rättigheter som största delen av människor tar för givna. Det som speciellt oroar mig är att vi nu talar om EU.”

Förutom den rådande homofobin inom många länder, rapporterade även IRIN:s nyhetsbyrå nyligen om de utmaningar och svårigheter HBT-personer möter då de tar sig från ett land till ett annat. ”HBT-personer som söker asyl eller flyktingstatus möter flera hot och risker under sin resa till den förväntade tryggheten”, sade Volker Türk, chef för internationellt skydd på FN:S flyktingorganisation UNHCR. Sexuella och könsminoriteter har t.ex under konflikter blivit måltavlor för ”morala rensningskampanjer” eller utpekats som syndabockar och blivit lätta offer för våldet till följd av de generella oroligheterna. Andra har mött ofredande, våld och sexuellt utnyttjande i flyktingläger.

Temat för den internationella dagen 2013 är att bekämpa det homofobiska viruset på nätet, ” Fight the Homophobia Web Virus”. Facebook, Twitter och YouTube är på många sätt fantastiska verktyg, men de kan även vara skoningslösa. Negativa attityder gentemot homosexuella är lätta att finna överallt på nätet, och de presenterar ofta sexuella minoriteter som lägre stående eller onormala. Dessa attityder kan komma till uttryck genom skämt, retsamhet, hatiska eller fientliga kommentarer samt stereotypa uttryck.

”Vardaglig homofobi” är tyvärr en vanlig företeelse. Vi tolererar rasistiskt språk allt mindre och har tagit i med starkare tag mot sexistiskt språkbruk, men glömt att aktivt bekämpa det homofobiska språkbruket – vilket oundvikligen stärker homofobiska attityder och uppförande.

Vare sig inbäddat i lagstiftning eller spridd genom de sociala medierna, förblir homofobi en oroande angelägenhet. Den 17:e maj uppmanar vi alla, oavsett kön eller könsidentitet, att på sitt eget sätt bekämpa homofobin såväl reellt som virtuellt.