Sverige toppar FN:s informationsteknologi-jämförelse

Länderna i norra Europa ligger främst inom utvecklingen av informationsteknologi (ICT) och allra främst ligger Sverige. Det visar FN:s informationsteknologi-index där man bland annat jämfört hur människor i 154 länder runt om i världen använder olika kommunikationsmedel, hur många hem som har en dator och hur många som har tillgång till Internet.

Jämförelsen, som gjorts av Internationella teleunionen (ITU) under en femårsperiod (2002-2007),  visar att de nordiska länderna och Republiken Korea toppar listan. Sverige ligger först, Korea andra, Danmark tredje, följt av Nederländerna, Island och Norge. I botten ligger världens fattigaste länder där människor ofta saknar tillgång till ICT infrastruktur, telefoner, Internet och bredband.

Enligt Internationella teleunionen har både industriländer och utvecklingsländer ökat tillgången till informationsteknologi med över 30 procent under femårsperioden. Det har även skett en övergång från traditionella trådtelefoner till mobiltelefoni och ITU uppskattar att 23 av 100 människor i världen använde Internet i slutet av 2008.