Kemins år inleds i januari

alt

altFörenta Nationerna har utsett 2011 till kemins år –  International Year of Chemistry. Året ingår i FNs årtionde för hållbar utveckling och syftet är att öka allmänhetens förståelse för kemi och kemisk kunskaps betydelse för att lösa samhällets problem som till exempel växthuseffekten och råvaruförsörjning när oljan ska fasas ut. Under året ordnas många aktiviteter i form av föreläsningar, utställningar, debatter i media och framför allt aktiviteter för skolan.

År 2011 är det också 100 år sedan Marie Curie fick Nobelpriset. Ett särskilt fokus ligger därför på att beskriva kvinnornas bidrag till forskning och vetenskap.

Invigningen av året kommer att ske i Paris den 27-28 januari 2011. Runt om i hela världen kommer det sedan under året att organiseras mängder av aktiviteter som visar på kemins betydelse.

I Sverige är det den Svenska Nationalkommittén för kemi, ett arbetsutskott under Kungliga Vetenskapsakademien för kemi, som är huvudman för firandet . I Sverige har man valt att organisera aktiviteterna under året kring 12 månadsteman. Varje tema knyter an till några aktuella samhällshändelser.

Januari   Konst och kultur
Februari   Mode
Mars   Klimat och energi
April   Industri
Maj   Kärlekens kemi
Juni   Vatten och luft
Juli   Hållbar utveckling
Augusti   Idrottens kemi
September   Kommunikation
Oktober   Hälsa
November   Mat
December   Nobel och Kemins historia

Läs mer om kemins år på engelska på www.chemistry2011.org.
Läs mera om kKemins år på svenska på http://www.kemi2011.se/.

Källa: Kemins År 2011