Den 26 juni, Internationell solidaritetsdag för tortyroffer

torture

torture

Den 26 juni är Internationell solidaritetsdag för tortyroffer, vi uppmärksammar dagen för att ge stöd åt tortyroffer och målet är att utrota användning av tortyr globalt. Förenta nationerna fördömer tortyr i alla sammanhang, tortyr är ett brott mot mänskligheten och måste alltid förbjudas.

År 1948 fördömde det internationella samhället tortyr och användning av annan omänsklig behandling i FN:s internationella deklaration om de mänskliga rättigheterna. Ända sedan dess har Förenta nationerna fördömt tortyr, bland annat genom Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet mot tortyr är en del av internationell sedvanerätt, det vill säga rätten är bindande globalt, oberoende av om staten ratificerat internationella överenskommelser eller inte.  

Den internationella dagen grundades för att ge konkret stöd för tortyroffer. Genom att direkt stöda offren visar det internationella samfundet sin entydiga beslutsamhet och sitt engagemang för att bekämpa tortyr och straffriheten som ofta kopplas med tortyrbrott. Förenta nationerna bekräftar också icke-statliga organisationers viktiga roll i bekämpning av tortyr.

Generalsekreterare Ban Ki-moon publicerade ett meddelande den internationella dagen till ära, där han uppmanar stater att ”intensifiera insatser för att hjälpa alla som drabbats av tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandlig eller bestraffning”. I år är det även 25 år sedan kommittén mot tortyr grundades, ett FN organ som jobbar emot tortyr ur offrets synsätt och ur ett genusperspektiv. ”Låt oss jobba tillsammans för att få slut på tortyr globalt och för att gottgöra offer för tortyr”, sade generalsekreteraren i sitt meddelande den Internationella solidaritetsdagen för tortyroffer till ära.