REClimate – filma för klimatet

Unga i Norden har i höst chansen att delta i klimatfilmstävlingen REClimate och därmed bidra med nya idéer och skapa debatt kring ett av världens viktigaste problem, klimathotet.

REClimate är en samnordisk kortfilmstävling där ungdomarna själva kan göra sina röster hörda. En finalfilm från varje nordiskt land, självstyrande område, samt ett samiskt bidrag, väljs ut genom omröstning på tävlingens hemsida och av en jury bestående av en rad kända filmprofiler, artister och klimatexperter.

Bland nio finalfilmer på nio nordiska språk väljs en vinnarfilm som presenteras på en prisgala i Köpenhamn den 11 november i samband med Nordiska Ministerrådets klimatdag. Vinnarfilmen och övriga finalister kommer att visas under FN:s klimatmöte i december då världens beslutsfattare samlas i Köpenhamn. Dessutom belönas vinnarfilmen med 2 000 euro.

Fullständiga tävlingsregler, inspirationsfilm och förslag på hur du kan filma för klimatet i undervisningen, diskussionsunderlag och toolkit med kom-igång-tips för filmskapandet finns på tävlingens hemsida .

Från och med den 24 augusti kan filmerna läggas upp online på hemsidan och sista inlämniongsdag är den 23 oktober 2009.

Vid frågor kontakta projektkoordinator Josefin Lindberg via e-post: [email protected]

”REClimate – filma för klimatet” arrangeras av Föreningarna Nordens Förbund (FNF) i samarbete med dvoted.net, en nordisk filmcommunity för unga filmare, FN:s regionala informationskontor (UNRIC), Nordisk Ungdomsfilmfestival i Tromsø (NUFF) samt de Nordiska FN-förbunden. Huvudfinansiär är Nordiska Ministerrådet.