Klimatförändringen – ett hot mot de mänskliga rättigheterna

climate human rights

climate human rights

10.12.2015 – Klimatförändringen har blivit det nya slagfältet för mänskliga rättigheter allt eftersom dessa två blir alltmer sammanlänkade.

Den internationella dagen för mänskliga rättigheter uppmärksammas varje år den 10 december. I år infaller den samtidigt som FN:s klimattoppmöte, COP21 i Paris, går in på sina sista dagar och behovet av ett bindande avtal aldrig varit större.

Det ökade antalet naturkatastrofer relaterade till klimatförändringen hotar många mänskliga rättigheter världen över, både direkt och indirekt – däribland rätten till vatten och sanitet, mat, hälsa, bostad och utveckling.

Människor som idag lever i lågliggande kustområden, högt i norr eller i karga ökenområden är de som först och främst utsätts för klimatförändringens konsekvenser. Men en allt större del av mänskligheten påverkas, och i allt högre grad. Klimatförändringen kräver därför en global, juridiskt baserad respons.

”De mänskliga rättigheterna hotas redan allvarligt av konflikter, fattigdom och ojämlikhet, och i många fall är dessa konsekvenser av klimatförändringen. Kvinnors rättigheter står under hot, icke-statliga aktörer utnyttjar situationen och de mänskliga rättigheternas universella status är under attack”, säger FN-människorättsexperter i ett gemensamt uttalande på den internationella dagen.

Temat i år är ”Våra rättigheter. Våra friheter. Alltid”, och markerar lanseringen av en ettårskampanj i åminnelse av två internationella fördrag som undertecknades 50 år sedan: den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt den Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

EN HRDAY2015 hp