Turism innebär ett stort ansvar

tourism

tourism

6 november 2013- Turismindustrin växer konstant. År 2012 mättes ett nytt rekord: 1 miljard turister reste internationellt på vår jord under ett år. Denna mängd turister har en enorm global effekt. Mängden turister kan väcka uppmärksamhet och inspirera till förändring, men det innebär även ett stort ansvar.

Idag uppmärksammas Världsdagen för ansvarsfull turism, en dag som påminner oss om det ansvar vi bär som turister. Dagen är ett samarbete mellan FN organet World Tourism Organization (UNWTO) och WTM Responisble Tourism. Dagens agenda kring ansvarsfull turism är omfattande, sökande och tankeväckande och ämnar inspirera, tänja på gränser, ifrågasätta gamla tankesätt och åsikter samt lyfta fram goda exempel.

UNWTO uppmanar länder att implementera de globala etiska reglerna nedskrivna i Global Code of Ethichs for Tourism, för att maximera turismens socioekonomiska bidrag och minimera dess möjliga negativa aspekter. Organet är fast beslutet vid att främja turism som ett verktyg för att uppnå FN:s fattigdomsförminskande Millenniemål.

Den internationella dagen väcker uppmärksamhet för små enkla handlingar var och en turists kan utföra på sina resor. Om en miljard turister gör små förändringar finns potential för en enorm effekt. Som turist borde man understödja lokala produkter, respektera lokalkulturen, skydda kulturarv, spara på energi och vatten samt använda kollektivtrafik.

WTM har lagt upp några realistiska mål inför dagen. Med UNWTO:s stöd vill organisationen att industrin börjar arbeta tillsammans för att driva fram förändring genom utbildning kring ansvarsfull turism för industrin och för allmänheten. Organisationen försöker reda ut hur länder och destinationer kunde vara mer hållbara och inkludera goda exempel. Dagen är även instiftad för att utbilda marknaden, för att diskutera miljöfrågor och föra agendan framåt och vara en katalysator för förändring.

Världsledare och representanter för stater möttes vid FN:s konferens om hållbar utveckling (Rio+20) och erkände ”behovet av att stödja hållbar turism och relevanta kapacitetsbyggande aktioner” och uppmuntrade ”investering i hållbar turism, inklusive eko-turism och kulturell turism”. Samtidigt som mängden turister stiger måste det globala samhället, beslutsfattare och individer erkänna både de positiva och negativa effekterna turism har på resemålen.