75 sätt som FN gör skillnad: Hjälper offer för naturkatastrofer

FN:s 75-årsjubileum – 75 sätt som FN gör skillnad:

När naturkatastrofer och kiser uppstår, är FN ansvariga för att koordinera och mobilisera bistånd till offren. FN samarbetar med Röda Korset, olika länders myndigheter, stora hjälporganisationer och regeringar. Genom FN:s koordineringsarbete samlas flera miljarder dollar in om året till nödhjälp. FN-systemet erbjuder också hjälp i form av att kämpa för berörda gruppers behov och att utarbeta nationella och regionala beredskaps- och förebyggningsplaner.

FN:s organ för katastrofhantering och koordinering (UNDAC) är en del av det internationella beredskapssystemet. UNDAC blev upprättat 1993 och har som mål att bistå FN och myndigheter i katastrofdrabbade länder i den första fasen av en krissituation. UNDAC bistår också i koordineringen av internationell nödhjälp på nationell och lokal nivå.

UNDAC:s team reser till katastrofområden efter förfrågan från det krisdrabbade landet. De kan vara på plats var som helst i världen inom 12-48 timmar.

Läs mer här.