Konflikt → krig eller fred?

Photo: Flickr / Defense Images / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

Photo: Flickr / Defense Images / 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0)

17.3.2014 – Vissa konflikter resulterar i våld medan andra blir lösta på fredlig väg. Hur, och varför, bli resultaten olika och vilka faktorer bidrar till konflikt?

Fattiga länder med väpnade konflikter hamnar ofta i en negativ spiral som är svår att ta sig ur. Utöver den omedelbara materiella och mänskliga förödelsen påverkas samhället för lång tid och ofta följer fortsatta konflikter.

Vilka är då orsakerna till att världen fortsätter att plågas av krig och väpnade konflikter?

Några exempel är:

  •     Brist på grundläggande naturresurser, till exempel vatten
  •     Bräckliga politiska system som fostrar korruption och vanstyre
  •     Utbredd fattigdom som skapar grogrund för intressemotsättningar
  •     Marginalisering eller ojämlikhet mellan olika grupper i samhället
  •     Konkurrens om energikällor och mineraler Organiserad brottslighet och handel med droger

Forskaren Johan Brosché har nyligen lagt fram sin avhandling vid Institutionen för freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet. I studien har han undersökt tre regioner i Sudan och Sydsudan och försökt gå på djupet i frågan genom att jämföra regionerna, som liknar varandra, men där utfallet på konflikterna är olika.

Resultaten visar att regeringen har en avgörande betydelse för vilken väg konflikter tar.

 ”När regeringen tar parti i en konflikt och stödjer vissa befolkningsgrupper framför andra så förstörs möjligheterna till samarbete mellan grupperna, därmed ökar risken för våldsamma följder. Ekonomiska intressen spelar också en viktig roll för utvecklingen av en konflikt”, beskriver Brosché för tidningen OmVärlden.

Johan Brosché förklarar att östra Sudan har den enda oljeexporterande hamnen i landet och att regeringen har ett större intresse av stabilitet i det området. Därför har de inte tagit sida för någon befolkningsgrupp i konflikterna. I de andra regionerna han studerat finns inte samma ekonomiska intressen och då har regeringen agerat annorlunda.

Om en regering kommer att ta parti i konflikten beror också på om det finns något hot mot regeringen från oppositionella grupper i samhället. För att trycka ner kritiker kan regeringar välja att stödja andra grupper.

En konflikt räknas som aktiv om man har två stridande parter och minst 25 personer mister livet på slagfältet under ett kalenderår.

Kostnaderna för väpnat våld är väldigt höga och det tar runt 20 år för handeln att återhämta sig igen efter stora våldsepisoder, vilket kan sudda ut en hel generation av ekonomisk utveckling. Samtidigt spenderas årligen mer än en och en halv miljard dollar på militärutgifter i världen.

 

Samlad lista över världens konflikter på Globalis.se http://www.globalis.se/Konflikter