A-Ö Webbindex

En av våra populäraste matfiskar utrotningshotad

Tonfisk är en av våra populäraste matfiskar och är utrotningshotad. Fiskereglerna och hanteringen av fisket riskerar att leda till en utrotning av arten. Åtgärder behövs för att skydda livet under ytan och vattenlevande djur som ligger på gränsen till utrotning men också för välmående ekosystem i balans.

Internationella tonfiskdagen 2:a maj instiftades 2016 för att uppmärksamma arten och dess akuta behov av stöd för att inte utrotas. Till följd av klimatförändringarna påverkas den biologiska mångfalden negativt och skapar problem för ekosystemen. Mänsklig påverkan hotar arter och livet i våra hav och vattendrag måste bevakas och skyddas.

Burk med tonfisk
Foto: Anna Auza/Unsplash

Politiker runtom i världen försöker implementera nya lagar och regler som fokuserar på de globala målen och stötta en hållbar utveckling. Det är särskilt viktigt att direkt angripa problemen till följd av ett ohållbart fiske.

Tonfisk är ett nyttigt och hälsosamt livsmedel. En betydande andel människor världen över beror av den som föda, näringsrikedom, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Tonfisk är en av världen mest populära livsmedel men riskerar att utrotas på grund av överfiske.

Det finns tiotusentals olika fiskarter i haven men ett fåtal har nåt en högre status som råvara på den globala fiskmarknaden. Tonfisk på burk och sashimi är välkända livsmedel som driver på produktionen.

Omkring 7 miljoner ton tonfisk, inklusive tonfiskliknande fiskarter, skördas ur haven varje år. Det innebär att migrerande tonfiskarter står för 20 procent av all inkomst från havsfisket, tonfisk står även 8 procent av all handel inom fisk- och skaldjurssektorn.

Sashimi, tonfisk
Foto: Taylor Grote/Unsplash

Enligt Förenta nationernas livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) verkar det de senaste åren skett en viss fångstminskning av tonfisk. Men illegalt fiske förekommer på många platser. FN har även instiftat en särskild dag mot illegalt fiske som firas i juni.

Den internationella tonfiskdagen syftar till att uppmärksamma vikten av insatser mot överfiske och krympande tonfiskbestånd. FN vill uppmana politiker att agera för ett hållbart fiske och insatser som ökar återhämtningen för tonfisken som art.

Relaterade artiklar

75 sätt som FN gör skillnad: Arbetar för att stoppa överfiske

Ett decennium tillägnat våra hav

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19