A-Ö Webbindex

Agenda 2030

Globala målen för hållbar utveckling, också känt som Agenda 2030, är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som FN tillsamans med världens länder någonsin antagit och för att uppnå 17 mål innan 2030.

De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25-27 september 2015. Toppmötet och generalförsamlingens session var unika dels eftersom det var FN:s 70-årsjubileum år 2015, dels eftersom medlemsländerna ställdes inför den historiska utmaningen att sätta världen på rätt kurs.

För mer information om varje mål och dess delmål kan du besöka globalamalen.se Mer information om den svenska regeringens arbete för Agenda 2030 hittar du här: Regeringen.se: Globala målen och Agenda 2030