Kvinnors egenmakt är första steget mot en värld utan hunger

Foto: Flickr / CGIAR Climate / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Foto: Flickr / CGIAR Climate /  2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

28.3.2014 –”Att ge kvinnor makt till att själv bestämma över sina liv är ett av de första stegen mot en värld utan hunger”, säger WFP:s verkställande direktör Ertharin Cousin. ”I alla de länder där WFP arbetar är kvinnor centrala i program som tacklar livsmedelsosäkerhet och undernäring. Vi arbetar tillsammans med kvinnliga jordbrukare, försäljare, näringsexperter, skolkockar och vi hjälper därmed miljontals skolflickor, gravida kvinnor och ammande mödrar. ”

Varje år förser FN:s livsmedelsprogram (World Food Programme-WFP) mat till omkring 11 miljoner skolflickor för att säkra deras fortsatta skolgång och till tre miljoner utsatta kvinnor med ett särskilt behov för näring.

Ett exempel på ett program från WFP som fokuserar på kvinnors framgång är programmet Inköp för utveckling (Purchase for Progress -P4P). Detta initiativ hjälper små lantbrukare, särskilt kvinnor, med att bli konkurrenskraftiga aktörer på kommersiella marknader genom att producera mat i syfte att sälja och använda i WFP:s egna program.

På den årliga P4P konsultationen förklarade Mazouma Sanou, en 43-årig bonde från Burkina Faso som är medlem i ett P4P stöttat kooperativ, hur hon odlar majs, durra och bönor. Mazouma arbetar som gruppledare och blir betald av WFP och Oxfam för att träna 25 lantbruksgrupper för kvinnor. Hon visar dem hur de kan öka produktionen och tjäna mer pengar.  

Som trebarnsmamma diskuterar hon också hur man kan öka kvinnors inflytande i familjen. ”Kvinnor måste hjälpa till att upplysa sina män”, säger hon. ”Att föra en dialog kan verkligen förändra attityder, men man kan inte tvinga någon till att göra något.”

Omkring 200 000 kvinnor har mottagit träning i olika färdigheter inom P4P pilotprogrammet och kvinnors deltagande har tredubblats sedan initiativet startade. Men det finns fortfarande utmaningar. Trots att mer än hälften av medlemmarna i Mazoumas lantbruksgrupper är kvinnor, hamnade endast 22 procent av resultatet från kooperativens försäljning till WFP direkt i händerna på dessa kvinnor.

En rapport från WFP:s systerorganisation FN:s livsmedels-och jordbruksorganisation (FAO) uppskattar att jämställdhet mellan könen genom ökad tillgång till resurser för kvinnliga lantbrukare skulle kunna minska antalet hungriga i världen med uppskattningsvis mer än 100 miljoner människor. Enligt rapporten – The State of Food and Agriculture 2010-2011 – fann man att kvinnor saknade tillgång till mark, krediter, verktyg och utsäde- alla angelägenheter som kan öka jordbruksproduktionen.