WHO: Malariadödsfallen minskat med nästan hälften

De globala ansträngningarna för att utrota malaria har räddat uppskattningsvis 3,3 miljoner liv sedan år 2000, och minskat antalet dödsfall med 49 % i Afrika och 45 % globalt. Detta enligt malariarapporten för 2013 av Världshälsoorganisationen WHO.

De 3,3 miljoner som räddats mellan år 2000 och 2012 var alla fall från de mest riskfyllda malariazonerna, samt barn under 5 år – det vill säga precis den grupp som är mest sårbar. Under samma period minskades antalet dödsfall bland barn i Afrika med uppskattningsvis 54 %.

Dessa goda nyheter bör såklart firas, men för att succén ska fortsätta krävs det att bidragen upprätthålls. ”Framgången är ingen orsak för oss att minska våra ansträngningar”, säger Margaret Chan, generaldirektör för WHO. ”Det totala antalet malariafall och dödsfall, på grund av malaria sjunker inte i den takt de kunde.”

Trots framgångarna visar rapporten att allmän tillgång till preventiva medel och behandling fortfarande sackar efter. 3,4 miljoner människor lever i riskzoner, största delen av dem i Afrika där 80 % av fallen uppdagas, och i sydöstra Asien.
270 miljoner malariafall rapporterades förra året, resulterande i 627 000 dödsfall.

”Det faktum att så många människor smittas och dör av myggbett är en av vårt århundrades största tragedier”, sade Chan.

Åtgärderna för att förebygga malaria har saktat in enligt WHO , som påpekar att tillgången till behandlade myggnät har gått nedåt för andra året i rad på grund av brist på bidrag.

”För att vinna kampen mot malaria måste vi förebygga och behandla sjukdomen och nå ut till varje behövande familj”, sade Raymond Chambers, generalsekreterarens specialsändebud för malaria.

Malariabiståndet uppgick till 2,5 miljarder dollar år 2005 – mindre än hälften av de 5,1 miljarder som behövs årligen för att kunna försäkra universell tillgång till förebyggande arbete och åtgärder.

Kampen mot malaria hotas även av nya parasitstammar som är resistenta mot artemisin, grundkomponenten i artemisinbaserade malariabehandlingar, och myggor som är resistenta mot insektsmedel. Artemisinresistens har uppdagats i fyra länder i sydöstra Asien, och insektsmedelsresistens i minst 64 länder.

”Under de kommande 10-15 åren måste vi skapa nya och innovativa teknologier och redskap, samt nya strategier för att upprätthålla och accelerera kampen”, sade Robert Newman, direktör för WHO:s malariaprogram.
Förra veckan utlovade internationella partners för den gobala aids-, tuberkulos- och malariafonden 12 miljarder under fondens senaste möte i Washington DC.

”Detta är ett tecken på det globala partnerskapets framgång”, sade Fatoumata Nafo-Traoré från Roll Back Malaria –partnerskapet. ”Vi har en historisk möjlighet att utrota malarian en gång för alla.”