Världsdagen för radio sprider jämlikhetens budskap

UN Photo

UN Photo

12.2.2014 – Radio är solklar etta bland dagens massmedier, åtminstone vad gäller världspublik. Inget annat medium når lika många människor, var de än befinner sig. Radio ger alla människor chansen att delta i den offentliga debatten, oberoende av läskunnighet, kön, ålder eller social status. Förutom dess låga kostnad spelar radion även en viktig roll för kommunikation i nödlägen.

wrd-sq-banner-enDen 13:e februari firar vi världsdagen för radion. FN:s radio, som upprättades den 13:e februari 1946, har nått människor världen över ända sedan dagen den grundades.

I år belyser UNESCO, FN:s organisation för vetenskap och kultur, kvinnornas roll för radio, med betoning på det faktum att kvinnor förblir grovt underrepresenterade. Endast 22 % av föremålen för sändningarna är kvinnor, mindre än 15 % av experter som intervjuas är kvinnor och endast 24 % av personer som hörs och ses i medierna är kvinnor.

”Vi har mer än sjuttio tv-kanaler, men antalet kvinnor på de högsta posterna är närapå noll, antalet mellanchefer är inte att hurra för och majoriteten av kvinnorna arbetar på biträdande poster”, säger Shumaila Jaffery som arbetar för BBC.

I sitt uttalande inför den internationella dagen påpekar FN:s generalsekreterare vikten av jämlikhet mellan könen, även på radiovågsnivå. ”Jag uppmuntrar alla radiostationer att bli mer inklusiva och beakta kvinnorna i deras tjänst och publik. Radio är ett effektivt medel för att bekämpa stereotyper och obalans”, säger Ban Ki-moon, och hyllar alla kvinnor i radions tjänst.