Ny UNDP-rapport presenterar plan för att nå millenniemålen

FN:s utvecklingsprogram UNDP lancerar på fredagen en omfattande rapport för hur FN:s millenniemål skall nås.  Rapporten, What Will It Take to Achieve the Millennium Development Goals? An International Assessment, presenterar en konkret handlingsplan som är avsedd som ett diskussionsunderlag för millennietoppmötet i New York i september.

– Vi hoppas att rapportens indentifiering av vad osm har fungerat skall bidra till en positicv och konstruktiv diskussion i september, säger UNDP chefen Helen Clark.

Handlingsplanen för hur målen ska klaras bygger på erfarenheter från 50 länder. Rapporten lyfter fram nationella och internationella hinder för framgång och den fokuserar på insatser både i de rika och fattiga länderna. Analysen har lett till en lista på åtta olika punkter som vi bör satsa på för att nå målen:

• Effektivare samhällsstyrning
• Tillväxt som skapar jobb, särskilt i jordbruket
• Mer offentliga investeringar i utbildning, hälsa och infrastruktur
• Riktade insatser för att skapa jobb
• Förbättrade utvecklingsmöjligheter för kvinnor och flickor
• Ökad tillgång till grön energi
• Förbättrat skatteuttag
• Mer och bättre bistånd och rättvisare handel.

I tillägg till rapporten har UNDP även utarbetat en serie verktyg som skall hjälpa regeringar, FN och andra partners att på nationell nivå identifiera vilka utmaningar olika länder står inför samt vilken typ av lagstifting bäst stöder arbetet att nå millenniemålen.

Läs hela International MDG Assessment rapporten på  www.undp.dk