Loliondos massajer förlorar sina marker

Masaai overlooking land perhaps main pic

Masaai overlooking land perhaps main pic

April 2015 –Trots löften av Tanzanias president Jakaya Kikwete att fördrivningarna av massajer från deras traditionella marker skulle upphöra, bröt våld ut igen förra månaden då Tanzanias regeringsstyrkor började driva bort massajerna i Loliondo. 114 hem brändes ned och 2000-3000 människor lämnades utan skydd, mat, mediciner och härbärge.

Masaai girls fetching waterLoliondo är ett område på omkring 4000 km2 och en del av massajfolkets marker, varav en del (ca 1500km2) nu hotas av Ortello Business Corporation (OBC). OBC är ett företag som arrangerar lyxresor i form av safari och jaktutfärder, registrerat i den Förenade Arabemiraten.

Turismen i Tanzania är ett av landets främsta inkomstkällor, och jakt förtsätter att attrahera turister. Under 50-talet vidarebosatte den brittiska kolonialmakten massajerna till Loliondo, och utlyste Serengetiområdet som nationalpark. Marken delades upp i olika bysamhällen efter självständigheten, och massajerna fick laglig besittningsrätt till marken. Men problemen för massajerna fortsätter.

80 000 människors levebröd under hot

OBC har varit verksamt  i Loliondo sedan 1992, och företaget har redan byggt en privat flygplats och exklusiva jakthotell. Bland OBC:s kunder finns bland annat Dubais och Abu Dhabis kungafamiljer. Sedan dess har OBC även manövrerat för att utestänga massajerna från sin mark genom att hindra tillträdet till viktiga betesområden och vattenkällor som massajerna är beroende av.

Masaai homesteadEn massfördrivning ägde rum år 2009, och lämnade 3000 människor utan hem. Enligt vitnessmål utfördes fördrivningsoperationen av Tanzanias Field Force Unit, och stöddes dessutom av OBC:s privata säkerhetsvakter.

Efter påtryckningar av det internationella samfundet twittrade Tanzanias president Kikwete förra året att fördrivningarna skulle upphöra. Men trots detta verkar det som att presidenten brutit sitt löfte, och massajerna fördrivs åter från sina marker.

OBC:s projekt hotar nu 80 000 människors levebröd.

Nu har det finska FN-förbundet ingått ett partnerskap med Samiskt Parlamentariskt Råd, SPR, och uppmanar tillsammans den finska regeringen att tillsammans med de övriga nordiska länderna uttrycka sitt stöd för massajernas rätt till sitt land.

”Vi har samarbetat med SPR sedan 2009. Först arbetade vi med ursprungsbefolkningars observationer av klimatförändring, och sedan kom vi att inkludera andra ämnen de uppfattade som viktiga. Dessa var t.ex. markanvändning och äganderätt till mark, och betydelsen av dessa för kultur och användning av naturresurser”, berättar Jenni Kauppila från det finska FN-förbundet i en intervju med UNRICs nordiska nyhetsbrev.

Rätten till mark

”I juni 2013 hölls en förberedande konefers i Alta, Norge, inför världskonferensen för ursprungsfolken år 2014. Under Altakonferensen fick vi höra om redan existerande samarbete mellan Norges samer och massajerna i Loliondo genom Mama Sara Foundation for Education”, förklarar Kauppila.

Masaai recording videos”Vi skickade en inbjudan till några av Loliondos massajer till vår nästa workshop som gick av stapeln senare år 2013, på Zanzibar. Under workshopen introducerades deltagarna till konceptet, och temat var massajernas egna framställning av klimatförändringens konsekvenser för deras samhällen i Kenya.”

Som ett resultat, och som en del av det finska FN-förbundets initiativ har fyra kortfilmer producerats under två videoworkshops i Tanzania. Konceptet och filmerna har helt utvecklats av massajerna själva.

Masaai microphone verticl”Alla var entusiastiska gällande såväl temat och metoden så vi utförde den första workshopen i Loliondo i juni 2014, med betoning på deltagande film”, förklarar Kauppila. Videon behandlar kvinnors rättigheter och klimatförändring, och porträtterar massajernas traditionella riter. ”Då äganderätt till mark visade sig vara ett jättestor fråga som samhället ville ta upp, beslöt vi oss att satsa på ytterligare en workshop i februari 2015. Denna workshop resulterade i videon ’Olosho’.”

”Vi, Loliondos massajer, har fördrivits från våra fäders mark som nu är Serengetis nationalpark. Sedan dess kämpar vi för rätten till vår mark. Den är grunden för allt. Våra förfärdrar har bott här, och begravts här. Våra bosättningar, skolor och vattenkällor finns alla här. Vår mark är det enda vi har”, säger en av byns invånare i filmen.

Masaai boy with cattle resizedMassajerna är seminomadiska pastoralister. Boskapen är centralt i deras liv, en primär källa för föda och en måttstock för välstånd. Loliondos marker är livsviktiga för massajernas traditionella levnadssätt.

”I vår kultur är tre saker oskiljaktiga: marken, djuren och människan”, konstaterar en annan bymedlem i filmen. ”Vår livsstil är beroende av vår mark. Vi har inte boskap bara för mat. Det finns ett starkt band mellan oss, våra djur och vår kultur.”

Kampen för rätten till marken har försvårats ytterligare på grund av klimatförändringen. ”Det är sant vad som sägs om klimatförändringen. Floden var förr mycket vacker. Den hade vatten ända till september, men nu försvinner vattnet redan i juni. I år regnade det inte mycket, så vattennivån är ännu lägre. Floden har varit källan för våra liv, men den är nu helt uttorkad. Världen har verkligen förändrats.”