Malaria: en sjukdom som drabbar fattiga

Cirka 619 000 människor dör årligen i malaria. Över 95 % av sjukdomsfallen och dödsfallen till följd av sjukdomen sker i Afrika. Malaria bromsar ekonomisk tillväxt och utveckling och vidmakthåller en ond cirkel av fattigdom. Den 25 april är Världsmalariadagen.

Kampen mot malaria är ett av de globala målen för hållbar utveckling. Målet är att minska dödligheten med minst 90 % till 2030, eliminera malaria i minst 35 länder till 2030 och förhindra att malaria återuppstår i alla länder som är malariafria. 247 miljoner nya fall av malaria registrerades 2021.

En man med mössa som håller en exotisk sköld framför sig.
Ólafur Halldórsson har kämpat mot malaria fyra gånger i Kenya.

Ólafur Halldórsson har drabbats av malaria fyra gånger på bara ett år. Islänningen, som de senaste fem åren har drivit ett barnhem i Kenya, säger att den första tiden var värst.

”Jag fördes till en lokalt sjukhus och behandlades med klorokinin. Jag var medvetslös i en vecka och drabbades av hemska bieffekter och var nästan blind och döv när jag vaknade.”

I allvarligt tillstånd fördes han till ett mer välutrustat sjukhus och överlevde.

”Sedan dess har jag drabbats tre gånger till, men nu känner jag till symptomen och har läkemedel på lager. Det behövs bara tre piller så mår bra.” säger Halldórsson. ”Det är så sorgligt att den här sjukdomen dödar hundratusentals människor eftersom den är lätt att bota. Och tyvärr är många av de som dör barn.”

Barn under 5 år stod för cirka 80 % av alla dödsfall i malaria i den afrikanska regionen, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Ett barn som spelar fotboll.
Barn är 80 % av malariaoffren. Foto: Björt sýn.

Effekten av malaria märks inte bara i termer av mänskligt lidande och död, utan också av de betydande ekonomiska kostnaderna för både familjer, hushåll och den nationella ekonomin.

”Malaria och fattigdom är intimt förknippade. Som både en grundorsak och en konsekvens av fattigdom är malaria mest svårbehandlad för de fattigaste länderna och samhällena i världen som står inför en ond cirkel av fattigdom och ohälsa”, enligt Earth Institute vid University of Colombia.

Barn utomhus på en stig
Barnhemmet Björt sýn i Oyugis, Kenya.

Kostar bara några dollar

”Den medicin som behövs kostar några dollar eller euro men lokalbefolkningen har inte råd”, förklarar Halldórsson. ”De är helt enkelt för fattiga eller så bor de i avlägsna områden där det inte finns några sjukhus eller läkare.”

Malaria är en livshotande sjukdom som sprids till människor av vissa typer av myggor. De förekommer mestadels i tropiska länder. Malaria går att förebygga och bota. Trots att den är lätt att förebygga och behandla, fortsätter malaria att ha en förödande inverkan på människors hälsa runt om i världen. Symtomen kan vara milda eller livshotande. Milda symtom är feber, frossa och huvudvärk. Allvarliga symtom inkluderar trötthet, förvirring, kramper och andningssvårigheter.

Ett positivt malariatest
Världsmalariadagen.

Spädbarn, barn under 5 år, gravida kvinnor, resenärer och personer med hiv eller aids löper högre risk för allvarlig infektion.

Malaria är en myggburen infektionssjukdom som drabbar människor, orsakad av protozoiska parasiter. När en infekterad mygga biter en människa kan den därför introducera parasiten från dess saliv i personens blod.

Världsmalariadagen 2023 uppmärksammas under temat ”Dags för nolltolerans för malaria: investera, förnya, implementera”.

 

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19