Vaccinationer: en global minskning under pandemin

Vaccinationer, pojke får en spruta
Foto: CDC/Unsplash

Coronapandemin har ställt världen på ända, även när det kommer till vaccinationer. Vaccinering mot andra sjukdomar har hamnat i skuggan av den så viktiga vaccineringen mot covid-19. Under Världsimmunitetsveckan 24-30 april ligger fokus på globala vaccinationer.

En studie från Världshälsoorganisationen visar att vaccinationer av barn runtom i världen i juli 2020 sjunkit till oroväckande låga nivåer.

Under de första fyra månaderna av 2020 skedde en illavarslande minskning av antalet barn som fått tre doser vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (DTP3). Detta var första gången på 28 år som en minskning av vaccintäckningen mot kikhosta.

För över 80 miljoner barn, yngre än ett år gamla, uteblev vaccinationer mot förebyggande sjukdomar som mässling och polio. Minskningen var runt 50 procent.

Coronapandemin har haft stor påverkan på sjukvårdssystemet vilket i sin tur påverkat vaccinationsarbetet. En studie av UNICEF och WHO visar att covid-19 stört vaccineringar i tre fjärdedelar av de 82 länder som observerats. Nallebjörn med munskydd

Reserestriktioner och förändrade transporter som en följd av rädsla för att sprida covid-19 har gjort att människor har haft svårt att komma till de platser där vaccinationer sker, det fanns även svår tidigare när servicen fungerade som vanligt.

Mässlingen ökar

Det finns risk för att det hårda arbete som ligger bakom vaccinationsframgångarna bland barn och unga inte leder till vidare framgångar när vaccinationstakten stannar av. Antalet länder som vaccinerar mot papillomvirus har stadigt ökat och når idag 106 länder men den siffran lär inte öka.

Det finns även risk för motgångar i områden där framgångarna inte varit lika påtagliga tidigare, framförallt när det kommer till vaccinering mot kikhosta och mässling.

Under 2019 nådde antalet mässlingsfall till nivåer som inte synts på över 20 år. Det finns en oro över att antalen fall ska öka explosionsartat.

Det är oundvikligen så att de barn som dör till följd av uteblivna vaccinationer mycket väl kommer överskrida dödsantalet från covid-19.

En vädjan om brådskande insatser

Rutinmässiga vaccinationer har mött svåra utmaningar under coronapandemin. UNICEF och WHO har svarat med att stötta länder där en minskning av antalet vaccinationer annars hade fått stora konsekvenser.

I november 2020 vädjade de två organisationerna om åtgärder för att få stopp på pandemier av polio och mässling. Det är en påminnelse om att vaccinerna är vårt mest effektiva verktyg historiskt för ökad global hälsa. De räddar 2-3 miljoner liv varje år och kan vi kan inte ersätta en folkhälsokris med en annan.

För mer information (ENG): https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/2019

 

Relaterade artiklar

WHO: Det måste vaccineras överallt

Vaccinmotstånd: Lika dödlig som sjukdomen