30 juli: Världsdagen mot trafficking

Trafficking och människohandel är ett allvarligt brott och en kränkning mot de mänskliga rättigheterna. Varje år faller tusentals män, kvinnor och barn i offer för människohandlare, både i sina hemländer och utomlands. Nästan alla länder i världen påverkas av trafficking oavsett om det är inom landet, resan till ett annat land eller själva destinationen för offren.

De flesta länder har nationella lagar om människohandel, men människor blir fortfarande offren för trafficking. För att bekämpa detta avskyvärda brott, förklarade FN:s generalförsamling den 30 juli som Världsdagen mot trafficking.

I år är fokus på de som arbetar i fronten mot trafficking: de människor som arbetar inom olika sektorer för att identifiera, stödja, ge rådgivning och arbeta för rättvisa för offren och utmana människohandelns straffrihet.

På världsdagen har både det internationella samfundet och det civila samhället möjlighet att reflektera över vad vi alla kan göra för att minska sårbarheterna för offer för människohandel eller de risker som följer av sådana sårbarheter.

Människohandelns långa historia

Människor faller offer för trafficking av flera olika skäl: sexuell exploatering, tvångsarbete, tvingande tiggeri, tvångsäktenskap, för att sälja barn som barnsoldater eller för organ. Sexuell exploatering är den vanligaste formen följt av tvångsarbete.

Globalt upptäcker och rapporterar länder fler offer och dömer fler människohandlare än någonsin tidigare. Det kan vara ett resultat av ökad kapacitet att identifiera offer och/eller att människohandeln har ökat. Under 2016 var det totala antalet upptäckta offer som rapporterades till FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC) 25 000.

– Vi måste göra mer för att skydda offer för människohandel och för att förhindra att utsatta människor utnyttjas av brottslingar. Under Världsdagen mot trafficking, låt oss lova att arbeta för inkluderande samhällen och ekonomier som inte lämnar någon utanför, sa FN:s generalsekreterare António Guterres, för att markera dagen.

COVID-19 och trafficking

COVID-19-pandemin har gjort att de som arbetar mot trafficking har fått en allt viktigare roll. Särskilt eftersom de begränsningarna som pandemin medfört har gjort deras arbete ännu svårare.

– Liksom hjältarna som räddar liv och upprätthåller våra samhällen i COVID-19-pandemin, har dessa människor som arbetar mot trafficking ett livsviktigt arbete under hela krisen – att identifiera offren, säkerställa deras tillgång till rättvisa, hälsa, socialt stöd och skydd och förhindra ytterligare missbruk och exploatering, sa Guterres.

Generalsekreteraren betonade hur COVID-19-pandemin har lämnat miljontals människor i risk för att utsättas för människohandeln. Dessutom drabbar pandemin hårdast kvinnor och flickor som redan står för mer än 70 % av den detekterade människohandeln.

Hur kan du engagera dig?

  • Bidra i konversationen och använd hashtag #EndHumanTrafficking och #HumanTrafficking på sociala medier.
  • Belys det arbetet som människor gör för att motverka människohandel inom ditt land, din stad eller en organisation.
  • Donera till FN:s fond för offer för människohandel
  • Gå med i Blue Heart-kampanjen som är en kampanj för att skapa medvetenhet kring människohandel och dess påverkan i samhället.
  • 30:e juli kommer en livekonsert sändas av UNODC. Alla pengar kommer gå till FN:s fond för offer för människohandel.

Läs mer om dagen här.