Vem värpte ditt påskägg?

eggs

eggs

28.3.2013 – Under påskhelgen stiger försäljningen för två sorters ägg markant – både det hönsproducerade som dess chokladkopia. I Sverige, till exempel, konsumeras 2000 ton ägg under helgen, och den nordiska chokladkonsumtionen (kring 7 kg per person per år) är nästan lika hög som under jul.

Idag har valen kring det förra gjorts lättare efter ökade regler för märkning och etiketter. Konsumenter kan välja mellan organiska eller kravmärkta ägg, eller ägg från frigående (utomhus eller inomhus) höns.

Men då vi talar om det senare, äggets chokladkusin, är inte lika många medvetna om hur chokladen producerats eller kakaoplockarna behandlats.

Största delen av den råa kakaon importeras till Europa och Amerika från Västafrika. Elfenbenskusten är den största leverantören och står för ungefär 40 % av den globala produktionen.

beans

År 2001 upprördes konsumenter världen över då det uppdagades att människohandel, barnarbete och -slaveri samt andra former av allvarliga missförhållanden förekom på kakaoplantagerna i Västafrika. Ett skred av negativ publicitet och konsumentkrav följde.

Chokladindustrin slog tillbaka, men till slut fanns en kompromiss för att utrota barnarbetet på Elfenbenskustens kakaoplantager tills 2005. År 2005 mötte industrin inte protokollets krav, så ett nytt datum sattes till 2008. År 2008 hade kraven fortsättningsvis inte mötts, och ytterligare en deadline sattes till 2010.

År 2012 visade CNN:s Freedom Project att över 200 000 barn fortfarande arbetade på plantagerna – endast i Elfenbenskusten. Barn så unga som fem, ofta föräldralösa barn från grannländerna, tvingas att arbeta under svåra förhållanden. Tropisk hetta, långa dagar, farliga arbetsredskap och starka kemikalier är bara några av hoten.

Barnen nekas samtidigt sin rätt till utbildning. Som resultat har de ingen möjlighet att ta sig ur sin situation eller skapa sig en bättre framtid, och effekterna kommer att hindra utvecklingen för årtionden framöver.

Även om krav- och rättvisemärkt choklad ökade försäljningen med ca 20 % år 2010, står den så kallade Fair Trade –kakaon fortfarande för endast 0,5 % på världsmarknaden*.

Det verkar som att hönsen fortfarande får mer uppmärksamhet än barnen.

*Källa: International Cocoa Organisation