UNHCR och FC Barcelona samarbetar för att hjälpa flyktingbarn

FN:s flyktingorgan UNHCR och fotbollsklubben FC Barcelona har inlett ett treårigt samarbete för att med hjälp av idrott ge flyktingbarn utbildning och kunskaper. FC Barcelona kommer att stöda UNHCR:s ninemillion.org kampanj som strävar till att alla flyktingbarn skall ha tillgång till undervisning, idrott och teknologi senast år 2010.

”Samarbetet är av enorm betydelse för oss,” sade António Guterres, FN högkommissarie för flyktingar då avtalet underteckandes i Genève på tisdagen. ” FC Barcelona kan nå ut till samhället och sprida viktiga budskap om till exempel vikten av tolerans. Tolerans är centralt för att samhället skall acceptera flyktingar och andra människor som lever i svåra situationer.

Samarbetsprojekt kommer att inledas i bland annat Ecuador, Nepal och Rwanda. Bland “Barças” stjärnspelare återfinns bland andra Ronaldinho, Thierry Henry och Lionell Messi.

Läs mera här:

Mera om kampanjen Ninemillion.org