Marshallplan för eboladrabbade länder

Photo Flickr European Commission

Photo Flickr European Commission

4.3.2015 – EU och FN underströk igår gemensamt sina ansträngningar för att utrota ebolaepidemin och uppnå ”noll fall”. De lovade även sitt stöd för de behövda insatserna för de tre drabbade ländernas återhämtning.

Guineas president Alpha Condé, Liberias president Ellen Johnson Sirleaf och Sierra Leones president Ernest Bay Koroma deltog alla i toppmötet i Bryssel som FN och EU organiserat.

”Jag hyllar ledarskapet och engagemanget med vilket Guineas, Liberias och Sierra Leones samhällen har lyckats, tillsammans med internationella och regionala partners, vända trenden för ebola. Utan dessa ansträngningar skulle vi inte kunna stå här idag och tala om övergång mot återhämtning”, sade Helen Clark, chef för FN:s utvecklingsprogran UNDP å FN:s vägnar under konferensens presstillfälle.

Noll fall

Alla deltagare betonade framgångarna i kampen mot ebola men enades även om att man inte kan vila på sina lagrar före epidemin är under full kontroll.

UNDPUSA HelenClark FlickrCC BY NC ND 2.0”Det finns inget utrymme för slapphänthet innan vi uppnått noll nya fall”, förklarade Clark. ”Det är en ojämn väg vi har att gå mot detta mål.”

De afrikanska presidenterna betonade behovet av en regional plan för återhämtning och återuppbyggnad. ”Våra hälsosystem, utbildningssystem och ekonomier har drabbats allvarligt av denna kris. Vi behöver en Marshallplan. Situationen är jämförbar med en post-konfliktsituation”, sade Alpha Condé, Guineas president.

FN och EU konstaterade under sitt gemensamma presstillfälle att ebolaepidemin inte känner några gränser och ”inte är över innan den utrotats överallt.”

UNRIC:s utvalda länkar:

UNRIC:s faktablad om ebola
Artikel: Det behövs mer markpersonal – nu!