World Drug Report 2020: Kunskap är nödvändigt för att minska drogberoende

FOTO: Matthew Rader/Unsplash

Det har länge funnits skadliga myter om drogberoende. Den ekonomiska nedgången som följd av COVID-19-pandemin kan leda till ett ökat drogberoende. Under årets Internationella dag mot missbruk av och olaglig handel med narkotika, fokuserar FN på hur viktigt kunskap är för att hitta lösningar på världens narkotikaproblem. 

1987 bestämde FN:s generalförsamling att 26 juni ska markeras som  Internationella dagen mot missbruk av och olaglig handel med narkotika över hela världen. Årets fokus är ”Ökad kunskap för bättre behandling”.

World Drug Report är en årlig rapport från FN:s kontor för narkotikakontroll och förebyggande av brott (UNODC). Rapportens mål är att öka förståelsen för drogproblemen världen över. Årets World Drug Report ger en översikt över den globala handeln av opiater, kokain, cannabis och andra former av droger.

Årets rapport visar, genom forskningsmetoder och exakt data, att hälsoproblem som följd av drogberoende är mer utbrett än vad som tidigare trotts.

Idag lider runt 35,6 miljoner människor av drogberoende i världen, men bara en av åtta får den behandling som de behöver. Ghada Waly, administrerande direktör för UNODC, uttrycker oro för att COVID-19-pandemin kommer förvärra ett redan mycket allvarligt problem.

Den ekonomiska nedgången som följd av COVID-19 kan leda till att flera använder missbruk eller låter sig bli en del av den globala narkotikaindustrin.

– Flera människor använder narkotika än någonsin tidigare och aldrig tidigare har olagliga droger varit lättare tillgängliga, säger Waly i ett uttalande. – Risken för att konsekvenserna av narkotikamissbruk ökar världen över på grund av fattigdom, begränsade utbildnings- och jobbmöjligheter, stigma och social exkludering. Detta bidrar till att göra olikheterna mellan människor större och gör det svårt att uppnå FN:s hållbarhetsmål.

Korrekt information är grundläggande

Det finns många myter om drogberoende. Den mest utbredda myten är att drogberoende själva har ansvar för sitt missbruk. Många, inkluderat myndighetspersoner, menar att drogmissbruk innebär att man har brist på karaktär eller att man är kriminell och bör straffas.

2019 bestämde FN:s medlemsländer att drogberoende är ett hälsoproblem sammansatt av många olika faktorer. Dessa faktorer befinner sig i stor grad utanför individens kontroll och är exempelvis kopplat till genetik, mental hälsa eller uppväxt och boendesituation. Ska man hitta effektiva lösningar på världens drogmissbruk måste man behandla det som andra sjukdomar: med hjälp från läkare, medicin och uppföljning från sociala tjänster.

– Medmänsklighet och pålitlig information har visats vara grundläggande för att bekämpa COVID-19-pandemin, säger FN:s generalsekreterare António Guterres i ett uttalande för att markera dagen. – Samarbete, pålitlig data och åtgärder som visar sig vara effektiva är viktigt för att lösa de många utmaningar som vi står inför på grund av världens narkotikaproblem.

Korrekt information är helt nödvändigt om man ska lyckas med att hitta lösningar för att hantera drogproblem. I år uppmanar FN alla till att sprida kunskap om drogberoende genom att använda #FactsForSolidarity.