Akut hjälp behövs – COVID-19 påverkar Syriska flyktingar

Hakima, 21 år, håller sin fyra månader gamla son på flyktinglägret i Libanon. FOTO: UNHCR/Diego Ibarra Sánchez

Dagen innan den årliga Syrien-konferensen den 30:e juni i Bryssel, uppmanar FN internationella givare att visa mer engagemang för Syrien och omkringliggande regioner.

Situationen är akut, eftersom effekterna från COVID-19 hotar att göra regionen allt mer instabil.

Regeringar och andra givare förväntas tillsammans kunna ge ett stöd på 3,8 miljarder dollar för FN:s och andra organisationers humanitära arbete i Syrien. Förhoppningarna är att de också ska kunna ge bidrag till en plan för länder som gränsar till Syrien på 6,04 miljarder dollar. Just nu är planerna endast 30 respektive 19 procent finansierade.

– Konflikten i Syrien har pågått nästan lika länge som första och andra världskriget tillsammans, sa FN:s nödhjälpskoordinator Mark Lowcock, – En hel generation har inte upplevt något annat än svårigheter och förstörelse.

I Syrien behöver mer än 11 miljoner människor hjälp och skydd

Hälften av befolkningen före kriget – mer än 13,2 miljoner människor – måste fly både inom och utanför landet. Det är den största flyktingkrisen vi någonsin skådat, med 6,6 miljoner flyktingar spridda över hela världen. De allra flesta – över 5,5 miljoner flyktingar bor i Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak och Egypten.

Efter nästan ett decennium av konflikt och krig, kämpar regeringar med att upprätthålla hjälp till flyktingar. Situationen förvärras av de katastrofala samhällsekonomiska effekterna från COVID-19-pandemin. Nya uppgifter pekar på kraftiga konjunkturnedgångar och kraftig ökning av fattigdom. Stora ansträngningar krävs för att kunna stödja de mest utsatta, och för att uppnå stabilitet.

Mark Lowcock FOTO: UN Photo/Loey Felipe

COVID-19 skadar flyktingar

Miljontals flyktingar har förlorat sin försörjning, fått stora skulder och får det allt svårare att uppfylla sina grundläggande behov. Det finns ökad risk för barnarbete, könsbaserat våld, tidigt äktenskap och andra former av exploatering för människor som tvingas fly sina hem.

– COVID-19-krisen har haft en omedelbar och förödande påverkan på finansieringen av miljoner syriska flyktingar, sa Filippo Grandi FN:s högkommissarie för flyktingfrågor, – De mest sårbara i samhället – inklusive miljoner flyktingar – har förlorat den låga och sköra inkomst de hade.