I dag uppmärksammas världens ursprungsfolk

I dag, 9 augusti, firas internationella dagen för världens ursprungsfolk, i år med fokus på den betydelse ursprungfolken har för att skydda miljön.

”I dag uppmärksammar vi ursprungsfolkens rika civilisationer och firar det trettioåriga samarbetet mellan ursprungsfolken och FN, ” säger FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i ett uttalande.
”Men i dag bör vi också  tänka på de ursprungsfolk som fortsättningsvis utsätts för diskriminering, marginalisering, fattigdom och konflikter.  På de folk som riskerar att förlora sina landområden och sin utkomst, som riskerar att förflyttas eller se sin kultur, sin religion, sitt spåk eller sitt levnadssätt förstöras – eller som till och med riskerar att försvinna helt,” fortsätter Ban.

Generalsekreteraren konstaterar dock att det internationella samfundet på senare tid blivit allt mer medvetet om behovet att skydda ursprungsfolken.  Han betonar vikten av att man respekterar de mänskliga rättigheterna och involverar ursprungsfolken i utvecklingsfrågor samt miljöarbete.

FN:s undergeneralsekreterare för ekonomiska och sociala frågor Sha Zukang, konstaterar i ett pressmeddelande att ursprungsfolken bor på många av de biologiskt mest mångsidiga och rika områdena i världen och att de har samlat på sig en betydande mängd kunskap om dessa områden. ”Den kunskap ursprungsfolken har måste tas till vara i kampen mot klimatförändringarna. Vi bör lyssna på dem.” säger Zukang.

År 1982 tillsatte FN en arbetsgrupp för ursprungsfolk – The Working Group on Indigenous Populations (WGIP) – för att underlätta dialogen mellan regeringar och ursprungsfolk.  Arbetsgruppen utarbetade ett utkast till en deklaration om ursprungsfolkens rättigheter – Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, som antogs av FN:s människorättsråd i juni 2006.

Mera information om internationella dagen för världens ursprungsfolk.

 

 

I dag uppmärksammas världens ursprungsfolk

I dag, 9 augusti, firas internationella dagen för världens ursprungsfolk, i år med fokus på den betydelse ursprungfolken har för att skydda miljön.

”I dag uppmärksammar vi ursprungsfolkens rika civilisationer och firar det trettioåriga samarbetet mellan ursprungsfolken och FN, ” konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon i ett uttalande.
”Men i dag bör vi också  tänka på de ursprungsfolk som fortsättningsvis utsätts för diskriminering, marginalisering, fattigdom och konflikter.  På de folk som riskerar att förlora sina landområden och sin utkomst, som riskerar att förflyttas eller se sin kultur, sin religion, sitt spåk eller sitt levnadssätt förstöras – eller som till och med riskeras att försvinna helt,” fortsätter Ban.

Generalsekreteraren konstaterar dock att det internationella samfundet på senare tid blivit allt mer medvetet om behovet att skydda ursprungsfolken.  Han betonar vikten av att man respekterar de mänskliga rättigheterna och involverar ursprungsfolken i utvecklingsfrågor samt miljöarbete.

FN:s undergeneralsekreterare för ekonomiska och sociala frågor Sha Zukang, konstaterar i ett pressmeddelande att ursprungsfolken bor på många av de biologiskt mest mångsidiga och rika områdena i världen och att de har samlat på sig en betydande mängd kunskap om dessa områden.
”Den kunskap ursprungsfolken har måste tas till vara i kampen mot klimatförändringarna. Vi bör lyssna på dem.” säger Zukang.

År1982 tillsatte FN en arbetsgrupp för ursprungsfolk – The Working Group on Indigenous Populations (WGIP) of the Sub-commission for the Prevention of Discrimination and Protection of Minorities of the Commission on Human Rights – för att underlätta dialogen mellan regeringar och ursprungsfolk.  Arbetsgruppen har utarbetat ett utkast till en deklaration om ursprungsfolkens rättigheter – Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, som antogs av FN:s människorättsråd i juni 2006.

Mera information om internationella dagen för världens ursprungsfolk.
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii