”Vi har en skyldighet att minnas”

Holocaust Memorial San Fransisco. Photo Flickr Holocaust Memorial 22 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

Holocaust Memorial San Fransisco. Photo Flickr Holocaust Memorial 22 2.0 Generic CC BY NC ND 2.0

26.1.2016 – Minnet av förintelsen är en stark påminnelse om vad som kan hända då vi stänger ögonen för vår gemensamma mänsklighet, konstaterar FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inför den internationella dagen till minnet av förintelsens offer som uppmärksammas den 27 januari.

FN grundades ur askan av det andra världskriget för att befästa och trygga allas rätt att leva sitt liv i jämlikhet och fritt från diskriminering.

”Dessa FN-stadgans principer är lika viktiga idag som då. Människor runtom i världen – däribland miljoner som flyr krig och nöd – fortsätter att utsättas för diskriminering och attacker. Vi har en skyldighet att minnas det förgångna – och att hjälpa dem som behöver oss idag”, säger Ban i sitt meddelande.

Rekordmånga judar har lämnat Europa under 2015 och migrerat till Israel. Enligt Jewish Agency finns det olika motiv till utvandringen. En del flyttar till Israel av ekonomiska skäl, andra av oro för terrorangrepp eller på grund av de judefientliga stämningarna.

Sammanlagt har Israel tagit emot runt 30 000 invandrare under 2015, vilket är den högsta siffran på 15 år, enligt organisationen.

Temat för årets minnesdag är ”Holokaust och mänsklig värdighet”. Temat vill sammanlänka åminnelsen med FN:s grundläggande principer om rättigheten till ett liv utan diskriminering och under skydd av den lag som befästs i enlighet med den universella deklarationen för de mänskliga rättigheterna.

Holokaust, som resulterade i att närmare två tredjedelar av Europas judiska befolkning dödades, förblir en av de smärtsammaste påminnelserna om ett tillfälle då det internationella samfundet totalt misslyckats med att skydda en folkgrupp.

CYm1sxuWkAQlF0t