Ban Ki-moon besöker Sudan

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon meddelade idag att han kommer att resa till Sudan, Chad och Libyen nästa vecka för att ”själv se de mycket svåra förhållandena” under vilka FN:s och Afrikanska unionens hybridstyrka kommer att arbeta. Generalsekreteraren betonade att han önskar få förstahandsinformation av människorna i Dafur.

Ban sade också att han önskar bygga vidare på de framgångar som fredsprocessen haft den senaste tiden. ”Det går framåt, men för att fredsprocessen skall lyckas krävs det att regeringen i Sudan stöder den och samarbetar,” konstaterade Ban. Under resan kommer generalsekreteraren även att bjuda parter in till en fredskonferens som han hoppas arrangera mot slutet av sommaren.

FN:s säkerhetsråd antog den 31 juli enhälligt resolution 1769 (2007) som auktoriserar en gemensam FN/AU-insats i Darfur (UNAMID) för en inledande period om tolv månader. Insatsen kommer att omfatta ca 26 000 personer, varav ca 19 500 skall vara militär personal. UNAMID kommer att utgöra FN:s största pågående fredsfrämjande insats.

Mera information.