Mycket står på spel då Grönland går till val

greenland

greenland

12.3.2013 – Grönlands framtid och grad av förändring står på spel idag, tisdag, då den ”lilla” ön –fyra gånger så stor som Frankrike men med endast 58 000 invånare – går till val.

Bara några år sedan nämndes Grönland sällan i internationella medier, knappt ens i de danska. Men dagens val följs av många par internationella ögon, eftersom resultatet långt kommer att staka ut gränserna för landets kommande gruvindustri och dess samarbete med internationella energijättar och utländsk arbetskraft.

Det finns bara en vallokal i huvudstaden Nuuk, där det endast finns två trafikljus och jakt förblir en av favoritsysselsättningarna. Men valresultatet kan bli en global knock-out.

Grönlands ökande geopolitiska roll står på spel då den globala uppvärmningen och issmältningen öppnar nya sjöfartsleder samt mineral- och oljefält – till omvärldens stora intresse, i första hand Kina och USA. Även om inte ett enda gruv- eller oljeprojekt ännu påbörjats, har mer än hundra forskningstillstånd redan beviljats.

Grönland har stora reserver av sällsynta jordartsmetaller som är av stort intresse för EU och Kina eftersom de är oersättliga för ett flertal gröna innovationer som vindturbiner och hybridbilar. De är också viktiga för produktionen av datorer, mobilteleforner och batterier – till och med för kryssningsmissiler och infraröda kikare för soldater. Utöver de sällsynta jordartsmetallerna tros Grönland ha förråd av såväl järn, diamanter, guld, koppar, platina och uran.

Oron över Kina och dess vilja att försäkra sig ett fotfäste i Arktis har stigit i området som i åratal, under det kalla kriget, var allierat med väst.

I juni 2012 besökte Kinas president Hu Jintao Danmark under tre dagar, och många antog att Grönlands rikedomar var huvudorsaken. Kina dementerade officiellt.

Bara några dagar senare flög EU:s vicepresident Antonio Tajani till Grönland för att underteckna ett samförståndsavtal (MoU) gällande Grönlands råvaror. Grönland har stora reserver av 6 av de 14 råvarorna som är avgörande för den europeiska industrin.

Emellertid har Grönlands premiärminister förkunnat att han avvisat förfrågningar från den Europeiska Unionen gällande en eventuell blockad för att förhindra Kinas tillgång till mineralerna. ”Det är inte rättvist att låta Grönland spela vågskål på internationell nivå, mellan stormakter, eller att be oss skydda vissa intressen mer än andra.”

Enligt Lida Skifte Lennert, chef för Grönlands representation i EU, är grönländarna inte oroliga inför 1,3 miljarder kinesers vaknade intresse. ”Vi vill leda inom hållbar utveckling och vi har marknadsfört våra resurser internationellt”, säger hon. ”Då våra eventuella internationella partners nu närmar sig oss för att ta del av vår utveckling, är det viktiga att de deltar på våra villkor – villkor som vi ställer och som de sedan rättar sig efter.”