A-Ö Webbindex

Slut på våld mot kvinnor och flickor

Våld mot kvinnor och flickor är en utbredd kränkning av mänskliga rättigheter som drabbar 736 miljoner kvinnor globalt, nästan en av tre.

Den 25 november 2023, är den internationella dagen för våld mot kvinnor, och samtidigt inleds 16 dagars aktivism mot könsbaserat våld, en årlig kampanj som avslutas den 10 december, Internationella människorättsdagen. Med det civila samhället i spetsen och med stöd av FN genom initiativet UNITE by 2030, eftersträvar denna kampanj att utrota våld mot kvinnor.

Foto: Unsplash/Sydney Sims

Årets övergripande tema för 16 dagars aktivism är ”FÖRENA! Investera för att förebygga våld mot kvinnor och flickor”, vilket betonar det kritiska behovet av att finansiera proaktiva förebyggande strategier. Detta tema ligger särskilt i linje med kommissionen om status för kvinnors prioriterade tema 2024, med fokus på att påskynda jämställdheten mellan könen genom att ta itu med fattigdom, stärka institutioner och integrera ett jämställdhetsperspektiv i finansieringen.

Kvinnomord som ett kritiskt globalt fokus

Kvinnomord, det extrema våldet mot kvinnor, är fortfarande en kritisk global fråga trots pågående ansträngningar. Den senaste gemensamma rapporten från UNODC och UN Women belyser en alarmerande förekomst. Bara under 2022 dödades nästan 48 800 kvinnor och flickor, främst av nära partner eller familjemedlemmar. Chockerande nog dog över 133 kvinnor eller flickor som offer för familjerelaterade mord dagligen, vilket framhävde det akuta behovet av att insatser borde tas in tidigare.

Foto: Unsplash/Maria Lysenko

Räckvidden är det gäller kvinnomord är universell, med Afrika ledande i absoluta tal, följt av Asien, Amerika, Europa och Oceanien. Kostnaderna, relaterade till befolkning, varierar avsevärt, vilket kräver regionspecifika insatser. Den sannolika underrapporteringen förstärker utmaningen eftersom befintliga siffror kan underskatta den verkliga omfattningen av kvinnomord. Kvinnomord sträcker sig bortom familjerelaterade mord och omfattar sexuellt våld, skadliga metoder, hatbrott och organiserad brottslighet. Vissa grupper, som kvinnor och ursprungsbefolkning, löper oproportionerligt högre risker.

För att bekämpa kvinnomord är förebyggande strategier, omfattande data och riktat stöd avgörande. Innovativa metoder, som exempelvis en undersökning utförd i Aotearoa Nya Zeeland, ger insikter om institutionella förbättringar. Att ta itu med kvinnomordskrisen kräver omedelbara, kollektiva åtgärder, med betoning på förebyggande, omfattande data och global enhetlighet för att utmana skadliga normer och skapa en värld fri från könsrelaterat våld.

Foto: Unsplash/Engin Akyurt

Brådskande uppmaning:16 Days-kampanjen understryker behovet av transformativ politik och betydande budgetanslag för att bekämpa könsbaserat våld, med fokus på kvinnomord. Den uppmanar UNITE-nätverk, civilsamhället, kvinnorättsorganisationer, enheter som arbetar med män och pojkar, FN-systemet, Generation Equality Action Coalitions, regeringspartners, människorättsförsvarare, utbildningsinstitutioner, den privata sektorn, idrottsklubbar och individer att förena sig och vidta kollektiva åtgärder.

Varje ansträngning räknas: ett steg mot en säkrare värld: Att investera i att förebygga våld mot kvinnor och flickor, och även ta itu med kvinnomord, är inte bara ett åtagande att få ett slut på en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna utan också ett avgörande steg mot att uppnå jämställdhet senast 2030, i linje med målen för hållbar utveckling. Årets 16 dagars kampanj uppmanar alla intressenter att stödja olika förebyggande strategier, och betonar att varje investerad ansträngning är ett steg mot en säkrare, mer jämlik och välmående värld. Gå med i den globala rörelsen med #NoExcuse och enas för att investera i en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor.

Senaste artiklar

Generalsekreterarens uttalande om COVID-19